Harris, Emmylou - Two More Bottles Of Wine

We came out west together with a common desire
Ortak bir arzuyla birlikte batıya çıktık
The fever we had migtha set the west coast on fire
Migtha’mızdaki ateş batı sahilini ateşe verdi
Two months later got trouble in mind
İki ay sonra aklında sorun var
My baby moved out and left me behind
Bebeğim taşındı ve beni geride bıraktı
But it’s all right ’cause it’s midnight
Ama her şey yolunda, çünkü gece yarısı
And I got two more bottles of wine
Ve iki tane daha şarap şişem var.


The way he left sure turned my head around
Gittiği gibi kafamı çevirdi.
Seemed like overnight she just up and put me down
Bir gecede olduğu gibi gözüküyor ve beni yere attı.
Ain’t gonna let it bother me today
Bugün beni rahatsız etmesine izin vermeyecek
I been workin’ and I’m too tired anyway
Çalışıyorum ve zaten çok yorgunum
But it’s all right ’cause it’s midnight
Ama her şey yolunda, çünkü gece yarısı
And I got two more bottles of wine
Ve iki tane daha şarap şişem var.
I’m sixteen hundred miles from the people I know
Bildiğim insanlardan on altı yüz mil uzağım
Been doin’ all I can but opportunity sure come slow
Yapabileceğim herşeyi yaptım ama gelmeye başladım.
Lord I’d be in the sun all day
Lord bütün gün güneşte olurdum.
But I’m sweepin’ out a warehouse in west L.A.
Ama ben batı Los Angeles’ta bir depodan süpürüyorum.
But it’s all right ’cause it’s midnight
Ama her şey yolunda, çünkü gece yarısı
And I got two more bottles of wine
Ve iki tane daha şarap şişem var.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/twomorebottlesofwine.html