Harris, Emmylou - Sweethearts Of The Pines

Well I used to roll and I used to ramble
Eskiden yuvarlanırdım ve ramble yapardım
Out on the wilder side of town
Şehrin wilder tarafında dışarı
Every night I hear the bright lights calling
Her gece parlak ışıkları çağırıyor
I never thought I could ever settle down.
Asla yerleşebildiğimi hiç düşünmemiştim.
Well, I seen a whole lot of pain and trouble
Şey, çok fazla acı ve sıkıntı gördüm.
In this lonesome life of mine
Bu yalnız hayatımda
But you gave me love and you gave it double
Ama sen bana aşk verdin ve iki kere verdin
And I’ll always be your sweetheart of the pines
Ve ben her zaman senin çamların sevgilin olurum
I’ll always be your little sweetheart of the pines
Her zaman senin küçük tatlıların olurum.
Now you searched the dark side of the mountain
Şimdi dağın karanlık tarafını aradın.
Just to find what you thought true love should be
Sadece ne düşündüğünü bulmak için gerçek aşk olmalı
But you found a heart that you never knew ??
Ama hiç bilmediğin bir kalp buldun mu?
When you got around to the other side of me.
Diğer tarafıma gittiğinde.
Well, I seen a whole lot of pain and trouble
Şey, çok fazla acı ve sıkıntı gördüm.
In this lonesome love of mine
Bu yalnız aşkımda benim
But you gave me love and you gave it double
Ama sen bana aşk verdin ve iki kere verdin
And I’ll always be your sweetheart of the pines
Ve ben her zaman senin çamların sevgilin olurum
I’ll always be your little sweetheart of the pines.
Her zaman senin çamların küçük sevgilin olurum.


Now you make me feel lovesick darlin’
Şimdi beni sevgilim gibi hissettiriyorsun
The way I did back when my heart was young
Kalbim gençken geri döndüğüm yol
But I’m young enough to start all over
Ama her şeye başlamak için yeterince gencim
And old enough to show you how it’s done
Ve nasıl yapıldığını gösterecek kadar yaşlı
Well, I seen a whole lot of pain and trouble
Şey, çok fazla acı ve sıkıntı gördüm.
In this lonesome life of mine
Bu yalnız hayatımda
But you gave me love and you gave it double
Ama sen bana aşk verdin ve iki kere verdin
And I’ll always be your sweetheart of the pines
Ve ben her zaman senin çamların sevgilin olurum
I’ll always be your little sweetheart of the pines
Her zaman senin küçük tatlıların olurum.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/sweetheartsofthepines.html