Harris, Emmylou - Sweetheart Of The Rodeo

I hear the sound of sorrow in the wind
Rüzgardaki hüzün sesini duyuyorum
Blowing down from every mile I’ve ever been
Şimdiye kadar gördüğüm her milden aşağı inerek
Calling me out on some road that just won’t end
Sadece bitmeyecek bir yolda beni çağırıyor
Where the sweetheart rides the rodeo again
Tatlım rodeoyu tekrar sürdüğünde


A thousand nights a thousand towns I took the bows
Bin şehri bin bini aldım
But there is no compensation for me now
Ama şimdi benim için tazminat yok
Out along the highway where the west was won
Batının kazanıldığı otoyol boyunca
No matter how fast I ride or far I run
Ne kadar hızlı binerim ya da koşarım


Waiting for the sweetheart of the rodeo
Rodeo sevgilisi için bekliyorum
They’re comin’ down from Tonopah to Tupelo
Tonopah’tan Tupelo’ya geliyorlar.
She’ll come to town to ride the radio
Radyoya binmek için şehre gelecek
Like she’s slidin’ down the walls of Jericho
Sanki Jericho’nun duvarlarına çarpmış gibi
There goes the sweetheart of the rodeo
Rodeo’nun sevgilisi gider.


I stepped into the light you left behind
Geride bıraktığın ışığa adım attım
I stood there where all the world could see me shine
Bütün dünyanın beni parlatabildiği yerde durdum
Oh I was on my way to you to make you mine
Oh, seni benim yapmak için sana doğru yoldaydım
But I took the longest road that I could find
Ama bulabileceğim en uzun yolu aldım

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/sweetheartoftherodeo.html