Harris, Emmylou - Star Of Bethlehem

Ain’t it hard when you wake up in the morning
Sabah uyandığında zor değil mi
And you find out that those other days are gone?
Ve diğer günlerin gittiğini öğreniyor musun?
All you have is memories of happiness
Tek sahip olduğun mutluluk anıları
Lingerin’ on.
Lingerin.


You might wonder who can I turn to
Kime gidebilirim diye merak edebilirsiniz
On this cold and chilly night of gloom
Bu soğuk ve soğuk gecede
The answer to that question
Bu sorunun cevabı
Is nowhere in this room.
Bu odada hiçbir yer yok.


All your dreams and your lovers won’t protect you,
Tüm hayallerin ve sevgilin seni korumaz,
They’re only passing through you in the end.
Sonunda sadece senin içinden geçiyorlar.
They’ll leave you stripped of all that they can get to,
Sizi alabilecekleri her şeyden arınmış bırakacaklar.
And wait for you to come back again.
Ve tekrar gelmeni bekle.


You might wonder who I can turn to
Kime gidebileceğimi merak edebilirsin
On this cold and chilly night of gloom
Bu soğuk ve soğuk gecede
The answer to that question
Bu sorunun cevabı
Is nowhere in this room.
Bu odada hiçbir yer yok.


From that lamp on down the hall.
O lambadan koridorun aşağısına.
Maybe the star of Bethlehem
Belki de Bethlehem yıldızı
Wasn’t a star at all.
Hiç bir yıldız değildi.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/starofbethlehem.html