Harris, Emmylou - Prayer In Open D

There’s a valley of sorrow in my soul
Ruhumda bir keder vadisi var
Where every night I hear the thunder roll
Her gece gök gürültüsü rulosunu duyuyorum
Like the sound of a distant gun
Uzak bir silahın sesi gibi
Over all the damage I have done
Yaptığım tüm hasarlar boyunca
And the shadows filling up this land
Ve bu toprakları dolduran gölgeler
Are the ones I built with my own hand
Kendi ellerimle kurduklarım mı
There is no comfort from the cold
Soğuktan bir rahatlık yok
Of this valley of sorrow in my soul
Ruhumdaki bu üzüntü vadisinin


There’s a river of darkness in my blood
Kanımda bir karanlik nehri var
And through every vein I feel the flood
Ve her damardan taşkın hissediyorum
I can find no bridge for me to cross
Benim için çaprazlama yapmak için köprü bulamıyorum
No way to bring back what is lost
Kaybettiklerini geri getirmenin yolu yok
Into the night it soon will sweep
Gece içine kısa sürede süpürecek
Down where all my grievances I keep
Bütün şikâyetlerimi nerede saklıyorum
But it won’t wash away the years
Ama yıllar yıkılmaz
Or one single hard and bitter tear
Ya da tek bir sert ve acı gözyaşı


And the rock of ages I have known
Ve bildiğim çağların kayası
Is a weariness down in the bone
Kemikte bir yorgunluk var
I use to ride it like a rolling stone
Bir haddeleme taşı gibi sürmek için kullanıyorum
Now I just carry it alone
Şimdi sadece yanlız taşırım


There’s a highway rising from my dreams
Rüyalarımdan yükselen bir otoyol var.
Deep in the heart I know it gleams
Kalbimin derinliğini biliyorum.
For I have seen it stretching wide
Çünkü genişlemesini gördüm
Clear on across to the other side
Diğer tarafa doğru temizle
Beyond the river and the flood
Nehir ve selin ötesinde
And the valley where for so long I’ve stood
Ve o kadar uzun zamandır ki vadide durdum
With the rock of ages in my bones
Kemiklerimde çağların kayaları ile
Someday I know it will lead me home
Bir gün beni eve götüreceğini biliyorum


Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/prayerinopend.html