Harris, Emmylou - On The Radio

Someone found the letter you wrote me on the radio
Birisi bana radyoda yazdığın mektubu buldu
And they told the world just how you felt
Ve dünyaya nasıl hissettiğini anlattılar
It must’ve fallen out of a hole in your old brown overcoat
Eski kahverengi paltoda bir delikten düşmüş olmalı.
They never said your name but I knew just who they meant
Adını asla söylemediler ama kim olduklarını biliyordum


Oh, I was so surprised and shocked and I wondered too
Oh, çok şaşırdım ve şok oldum ve ben de merak ettim
If by chance you heard it for yourself
Eğer şans eseri kendiniz için duydunuz
I never told a soul just how I’d been feeling over you
Ben hiçbir zaman sana nasıl hissettiğimi bir ruya söylemedim
But they said it really loud and said it on the air
Ama gerçekten yüksek sesle söylediler ve havada söylediler
On the radio
Radyoda


Oh… on the radio
Ah … radyoda
Oh… on the radio
Ah … radyoda
Oh…
Ah …


Now don’t it kinda strike you sad when you hear our song
Şimdi şarkımızı duyunca üzülme
Things are not the same since we broke up last June
Geçen Haziran ayında ayrıldığımızdan beri işler aynı değil
The only thing I want to hear is that you love me still
Duymak istediğim tek şey hala beni sevmen.
And that you think you’ll be coming home real soon
Ve yakında eve geleceğini düşünüyorsun


Oh… he kinda a made me feel proud when I heard him say
Oh … O, dediğini duyduğumda gurur duymama sebep oldu.
You couldn’t find the words to say it for yourself
Kendin için söyleyecek kelimeleri bulamadın.
And now in my heart I know I can say what I really mean
Ve şimdi kalbimde, gerçekten ne demek istediğimi söyleyebilirim.
‘Cause they said it really loud they said it on the air
Çünkü onlar gerçekten yüksek sesle söylediler.
On the radio
Radyoda


Oh… on the radio
Ah … radyoda
Oh… on the radio
Ah … radyoda
Oh…
Ah …


Now if you think that love isn’t found on the radio
Şimdi eğer aşkın radyoda bulunmadığını düşünüyorsan
Then tune right in you may find the love lost
Sonra sağa sola aşkın kayıplarını bulabilirsin
‘Cause now I’m sitting here with the man I sent away long ago
Çünkü şimdi burada uzun zaman önce gönderdiğim adamla oturuyorum.
He found he really lied he said he really lied
Gerçekten yalan söylediğini söyledi, gerçekten yalan söylediğini söyledi.
On the radio
Radyoda


Oh… on the radio
Ah … radyoda
Oh… on the radio
Ah … radyoda
Oh…
Ah …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/ontheradio.html