Harris, Emmylou - My Father’s House

Last night I dreamed that I was a child
Dün gece bir çocuk olduğumu hayal ettim
Out where the pines grow wild and tall
Çamların vahşi ve uzun boylu olduğu yerde
I was trying to make it home through the forest
Ormandan eve dönmeye çalışıyordum.
Before the darkness falls
Karanlık düşmeden önce


I heard the wind rustling through the trees
Ağaçların arasından fırlayan rüzgarı duydum
And ghostly voices rose from the fields
Ve hayalet sesleri tarlalardan yükseldi
I ran with my heart pounding down that broken path
Kalbimden kırılmış yoldan vurup koştum.
With the devil snappin’ at my heels
Şeytan benim topuklarımda yırtılarak


I broke through the trees, and there in the night
Ağaçlardan kırıldım ve gece orada
My father’s house stood shining hard and bright
Babamın evi sert ve parlak bir şekilde parlıyordu
The branches and brambles tore my clothes and scratched my arms
Dallar ve böcekler kıyafetlerimi yırttı ve kollarımı çizdi
But I ran till I fell, shaking in his arms
Ama ben düşene kadar koştum, kollarında titriyordum


I awoke and I imagined the hard things that pulled us apart
Uyandım ve bizi ayıran zor şeyleri hayal ettim
Will never again, sir, tear us from each other’s hearts
Bir daha asla olmayacak, efendim, birbirimizin kalplerinden koparmayın.
I got dressed, and to that house I did ride
Giyindim ve o eve gittim
From out on the road, I could see its windows shining in light
Yolda, pencereleri ışıkta parlıyordu.


I walked up the steps and stood on the porch
Adımları yürüdüm ve sundurmada durdum
A woman I didn’t recognize came and spoke to me through a chained door
Tanımadığım bir kadın geldi ve bana zincirli bir kapıdan konuştu
I told her my story, and who I’d come for
Ona hikayemi anlattım ve kim gelirim
She said “I’m sorry, son, but no one by that name lives here anymore”
“Üzgünüm, evlat, ama bu isimde hiç kimse artık burada yaşamıyor” dedi.


My father’s house shines hard and bright
Babamın evi sert ve parlak parlıyor
It stands like a beacon calling me in the night
Beni gece arayacak bir işaret gibi duruyor.
Calling and calling, so cold and alone
Arama ve arama, çok soğuk ve yalnız
Shining ‘cross this dark highway where our sins lie unatoned
Shining ‘günahlarımızın yattığı karanlık karayolunu aşıyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/myfathershouse.html