Harris, Emmylou - Long Tall Sally Rose

Well tonight I’m gonna wear my dancin’ shoes
Bu gece benim dans ayakkabılarımı giyeceğim
‘Cause I heard the word and I heard the news
Çünkü kelimeyi duydum ve haberleri duydum
Ther’s a gal in town she’s packin’ ’em in
O kasabada bir gal var.
If you’ve seen her once, you’ll see her again
Onu bir kez gördüyseniz onu tekrar görürsünüz.


She’s got a red hot dynamite band
Kırmızı ateşli bir dinamit bandı var.
They’re burnin’ down another one-night stand
Başka bir gecelik ayaktaydılar.
Headlinin’ double shows
Headlinin ‘çift gösterileri
Everybody go see Sally Rose
Herkes Sally Rose’u görmeye gider.


She sure knows how to rock the crowd
Kalabalığı nasıl kayacaklarını biliyordur.
Rocks ’em slow rocks ’em loud
Rocks’em yavaş sallandı
So you better move fast ’cause tickets are tight
Yani hızlı hareket etsen iyi olur çünkü biletler sıkı
If you wanna see Sally Rose pick it tonight
Sally Rose’u bu gece görmek istiyorsan

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/longtallsallyrose.html