Harris, Emmylou - It’s A Hard Life Wherever You Go

I am a backseat driver from America
Amerika’dan bir arka koltuk sürücüsü
We drive to the left on Falls Road
Falls Road’da sola gidiyoruz
And the man at the wheel’s name is Seamus
Ve direksiyonun adındaki adam Seamus
We pass a child on the corner he knows
Bir çocuğu bildiği köşede geçiriyoruz
And Seamus says, now what chance has that kid got
Ve Seamus diyor ki, şimdi o çocuğun ne şansı var?
And I say from the back, I don’t know
Ve ben arkadan söylüyorum, bilmiyorum
He says there’s barbed wire at all of these exits
Tüm bu çıkışlarda dikenli tel olduğunu söylüyor.
And there ain’t no place in Belfast for that kid to go
Ve o çocuk için Belfast’ta yer yok.


‘Cause it’s a hard life, it’s a hard life, it’s a very hard life
Çünkü zor bir hayat, zor bir hayat, çok zor bir hayat
It’s a hard life wherever you go
Gittiğiniz her yerde zor bir hayat
And if we poison our children with hatred
Ve eğer çocuklarımızı nefretle zehirlersek
Then the hard life is all that they’ll know
Sonra zor hayat, bilecekleri her şeydir.


Cafeteria line in Chicago
Chicago kafeterya hattı
The fat man in front of me
Önümdeki şişman adam
Is calling black people trash to his children
Siyah insanlara çocuklarına çöp atıyor
And he’s the only trash here I see
Ve burada gördüğüm tek çöp o
And I am thinking this man wears a white hood
Ve bu adamın beyaz bir kukuleta giydiğini düşünüyorum.
In the night when his children should sleep
Çocuklarının uyuduğu gece
But they’ll slip to their windows and they’ll see him
Ama pencerelerine kayacaklar ve onu görecekler.
And they’ll think that white hood’s all they need
Ve beyaz kaputun ihtiyaç duyduklarını düşünecekler.


‘Cause it’s a hard life, it’s a hard life, it’s a very hard life
Çünkü zor bir hayat, zor bir hayat, çok zor bir hayat
It’s a hard life wherever you go
Gittiğiniz her yerde zor bir hayat
And if we poison our children with hatred
Ve eğer çocuklarımızı nefretle zehirlersek
Then the hard life is all that they’ll know
Sonra zor hayat, bilecekleri her şeydir.


I was a child in the Sixties
60’lı yıllarda bir çocuktum
When dreams could be held through T.V
Rüyalar televizyonda yapılabildiğinde
With Disney and Cronkite and Martin Luther
Disney ve Cronkite ve Martin Luther ile
And I believed, I believed, I believed
İnanıyorum ki inandım inanıyorum.
Now I am the backseat driver from America
Şimdi Amerika’dan arka koltuk sürücüsü
And I am not at the wheel of control
Ve ben kontrol çarkında değilim
And I am guilty, I am war, and I am the root of all evil
Ve ben suçluyum, savaşım ve ben bütün kötülüklerin kölesiyim
Lord, and I can’t drive on the left side of the road
Tanrım, ve yolun sol tarafında araba kullanamam


‘Cause it’s a hard life, it’s a hard life, it’s a very hard life
Çünkü zor bir hayat, zor bir hayat, çok zor bir hayat
It’s a hard life wherever you go
Gittiğiniz her yerde zor bir hayat
And if we poison our children with hatred
Ve eğer çocuklarımızı nefretle zehirlersek
Then the hard life is all that they’ll know
Sonra zor hayat, bilecekleri her şeydir.


And there ain’t no place in this world for those kids to go
Ve bu dünyada gitmek için bu dünyada yer yok
‘Cause it’s a hard life wherever you go
Çünkü gittiğin her yerde zor bir hayat

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/itsahardlifewhereveryougo.html