Harris, Emmylou - Guitar Town

Hey pretty baby are you ready for me
Hey tatlı bebeğim benim için hazır mısın
It’s your good rockin’ daddy down from Tennessee
Tennessee’den gelen iyi bir baban.
Well I’m just outta Austin bound for San Antone
Sanırım sadece Austin’e San Antone’a bağlıyım.
With the radio blastin’ and the bird dog on
Radyo patlaması ve kuş köpeği
There’s a speed trap up ahead South of town
Şehrin güneyinde bir hız tuzağı var.
But no local yokel’s gonna shut me down
Ama yerel bir yokuş aşağı beni susturmayacak
Cause me and the boys got this rig unwound
Çünkü ben ve erkekler bu teçhizatı açılmamış
And we’ve come a thousand miles from the guitar town
Ve gitar kasabasından bin mil geliyor


Nothin’ ever happened round my home town
Nothin hiç evimin etrafında oldu
And I ain’t the kind to just hang around
Ve sadece takılmak için iyi bir şey değilim.
But I heard someone callin’ my name one day
Ama bir gün benim adımı aradığını duydum.
And I followed that voice down the lost highway
Ve bu sesi kayıp otobandan takip ettim.
Everybody told me you can’t get far
Herkes bana uzaklaşamayacağını söyledi.
On 37 dollars and a Jap guitar
37 dolar ve bir Japon gitarı
Now I’m smokin’ into Texas with the hammer down
Şimdi, Texas’a çekiçle vurdum
And a rockin’ little combo from the guitar town
Ve gitar kasabasından rockin ‘küçük bir kombo


Hey pretty baby don’t you know it ain’t my fault
Hey tatlı bebeğim, benim suçum olmadığını biliyor musun?
Love to hear the steel belts hummin’ on the asphalt
Asfalt üzerindeki çelik kemerleri duymaya bayılıyorum
Wake up in the middle of the night in a truck stop
Gecenin ortasında bir kamyon durağında uyanın
Stumble in the restaurant, wonderin’ why I don’t stop
Restoranda stumble, neden durmuyorsun?
Well I gotta keep rockin’ while I still can
Ben hala devam ederken bende kalmalıyım.
Got a two-pack habit and a motel tan
İki paketli bir alışkanlık ve bir motel tanrısı var.
When my boots hit the boards it’s a brand new hand
Botlarım tahtalarıma çarptığında yepyeni bir el.
Put my back to the risers and make my stand
Sırtımı yükselticilere koy ve ayağımı göster
Hey pretty baby won’t you hold me tight
Hey tatlı bebeğim beni sıkı tutmaz
I’m loadin’ up and rollin’ out of here tonight
Bu gece buradan kalkıp yuvarlanıyorum
One of these days I’m gonna settle down
Bu günlerden birinde yerleşeceğim
And I’ll take you back with me to the guitar town
Ve seni benimle gitar kasasına götüreceğim.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/guitartown.html