Harris, Emmylou - Grievous Angel

Won’t you scratch my itch sweet Annie Rich
Kaşıntıyı çizmeyeceğim tatlı Annie Rich
And welcome me back to town
Ve bana şehre hoşgeldin
Come out on your porch or I’ll step into your parlour
Senin verandasında çık ya da senin salonuna gireceğim
And I’ll tell you how it all went down
Ve sana her şeyin nasıl gittiğini anlatacağım
Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels
Kamyoncular ve kickers ve kovboy melekler ile dışarı
And a good saloon in every single town
Ve her kasabada iyi bir salon
And I remember something that you once told me
Ve bir keresinde bana söylediğin bir şeyi hatırlıyorum
And I’ll be damned if it did not come true
Ve eğer gerçekleşmediyse lanetleneceğim
Twenty thousand roads I went down, down, down
Yirmi bin yol aşağı iner, aşağı iner
And they all lead me straight back home to you
Ve hepsi beni eve götürüyorlar.
We flew straight across that river bridge,
O nehir köprüsüne doğru uçtuk.
Last night half past two
Dün gece iki buçuk
The switchman waved his lantern goodbye and good day as we
Switchman fenerini elveda ve iyi günler
Went rolling through
Geçerken gitti
Billboards and truckstops pass by the grievous angel
Billboardlar ve kamyon şoförleri acımasız bir melek tarafından geçiyor
And now I know just what I have to do
Ve şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum
Cause I headed West to grow up with the country
Çünkü ülke ile birlikte büyümek için Batı’ya gittim
Across those prairies with those waves of grain
Tahıl dalgalarıyla o çayırlarda
And I saw my devil, and I saw my deep blue sea
Ve şeytanımı gördüm ve masmavi denizi gördüm
And I thought about a calico bonnet from Cheyenne to Tennessee
Ve Cheyenne’den Tennessee’ye bir patiska kaputu hakkında düşündüm.


The news I could bring I met up with the king
Getirebileceğim haberler kralla buluştum
On his head an amphetamine crown
Kafasında bir amfetamin taç
He talked about unbuckling that old bible belt
O eski İncil kuşağı hakkında konuşmayı konuştu.
And headed out for some desert town
Ve bazı çöl kasabalarına doğru yola çıktı.
Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels
Kamyoncular ve kickers ve kovboy melekler ile dışarı
And a good saloon in every single town
Ve her kasabada iyi bir salon
And I remember something that you once told me
Ve bir keresinde bana söylediğin bir şeyi hatırlıyorum
And I’ll be damned if it did not come true
Ve eğer gerçekleşmediyse lanetleneceğim
Twenty thousand roads I went down down down
Yirmi bin yol aşağı inmeye başladım
And they all lead me straight back home to you
Ve hepsi beni eve götürüyorlar.
Twenty thousand roads I went down down down
Yirmi bin yol aşağı inmeye başladım
And they all lead me straight back home to you
Ve hepsi beni eve götürüyorlar.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/grievousangel.html