Harris, Emmylou - Fugue For The Ox

Calliope calling children are falling
Calliope çağrısı çocuklar düşüyor
In line to ride on the merry-go-round
Atlı karıncaya binmek için
People are passing children are laughing
İnsanlar geçiyor çocuklar gülüyor
They want to ride on the merry-go-round
Atlı karıncaya binmek istiyorlar


Doesn’t matter when you came
Geldiğinde önemli değil
Every ride is just the same
Her yolculuk sadece aynı
Do not worry how it’s done
Nasıl yapıldığını merak etme
There is room for everyone
Herkes için yer var


Carousel turning children are yearning
Carousel dönüm çocukları özlem
To ride it forever and never come down
Sonsuza dek sürmek ve asla aşağı inmek
Little one’s singing older one’s clinging
Küçük olan şarkı söyleyen yaşlı biri.
Everyone riding the merry-go-round
Herkes atlı karıncaya biniyor
Go round and round and up and down
Yuvarlak ve yuvarlak ve yukarı ve aşağı git


Round and round they go always reaching for the ring of gold
Yuvarlak ve yuvarlak her zaman altın yüzüğüne ulaşıyorlar
Never knowing when the music’s over they will be old
Müziğin ne zaman biteceğini asla bilemezsin


Calliope calling children are falling
Calliope çağrısı çocuklar düşüyor
In line to ride on the merry-go-round
Atlı karıncaya binmek için
People are passing children are laughing
İnsanlar geçiyor çocuklar gülüyor
They want to ride on the merry-go-round
Atlı karıncaya binmek istiyorlar


Sometimes up and sometimes down
Bazen yukarı ve bazen aşağı
Don’t let your feet ever touch the ground
Ayaklarının yere değmesine izin verme
Sometimes right and sometimes wrong
Bazen doğru ve bazen yanlış
You’ll end up where you belong
Sonunda ait olduğun yere varacaksın


Sound of their laughter makes the ride faster
Kahkahaların sesi yolculuğu daha hızlı yapıyor
Soon the circus stand must come down
Yakında sirk standı aşağı inmeli
Music grows nowhere the ride is over
Müzik hiçbir yerde yetişemez Gezinti bitti
Say goodbye to the merry-go-round
Atlı karıncaya veda et

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/fuguefortheox.html