Harris, Emmylou - Evangeline

She stands on the banks of the mighty Mississippi
O güçlü Mississippi’nin kıyısında duruyor
Alone in the pale moonlight
Solgun ay ışığında yalnız
Waitin’ for a man, a riverboat gambler
Bir erkek için nehir teknesi kumarbazını bekle
Said that he’d return tonight
Bu gece geri döneceğini söyledi.


They used to waltz on the banks of the mighty Mississippi
Büyük Mississippi’nin kıyısında vals yaparlardı.
Lovin’ the whole night through
Bütün geceyi geçerek
He was a riverboat gambler off to make a killin’
Bir cinayet yapmak için nehir teknesi kumarbazdı.
And bring it on back to you
Ve onu sana geri getir


Evangeline Evangeline
Evangeline Evangeline
Curses the soul of the Mississippi Queen
Mississippi Kraliçesi’nin ruhunu lanetliyor
That pulled her man away
Bu adamını uzaklaştırdı.


Bayou Sam from South Louisian’
Güney Louisian’dan Bayou Sam
Had gamblin’ in his veins
Gamblin’in damarlarında vardı
Evangeline from the maritime
Denizden Evangeline
Was slowly goin’ insane
Yavaş yavaş deliriyordu


High on the top of a Hickory Hill
Hickory Tepesi’nin tepesinde
She stands in the lightning and thunder
Şimşek ve gök gürültüsü içinde duruyor
Down on the river the boat was a sinkin’
Nehrin üzerinde tekne bir sinkin oldu
She watched that Queen go under
Kraliçenin altına girdiğini izledi.


Evangeline Evangeline
Evangeline Evangeline
Curses the soul of the Mississippi Queen
Mississippi Kraliçesi’nin ruhunu lanetliyor
That pulled her man away
Bu adamını uzaklaştırdı.


Evangeline Evangeline
Evangeline Evangeline
Curses the soul of the Mississippi Queen
Mississippi Kraliçesi’nin ruhunu lanetliyor
That pulled her man away
Bu adamını uzaklaştırdı.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/evangeline.html