Harris, Emmylou - Drifting Too Far From The Shore

Out on the perilous deep,
Tehlikeli derinlerde,
where danger silently creeps,
tehlikenin sessizce sürünen,
and storm’s so violently sweeping,
ve fırtına çok şiddetli bir şekilde süpürüyor,
You’re drifting too far from shore.
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun.


Drifting too far from shore,
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyor,
You’re drifting too far from shore,
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun.
Come to Jesus today,
İsa’ya bugün gel,
Let Him show you the way.
Bırak sana yolu göstersin.
You’re drifting too far from shore,
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun.


Today, the Tempest rose high,
Bugün, Tempest yükseldi,
and clouds o’ershadow the sky.
ve bulutlar gökyüzüne bakalım.
Sure death is hovering nigh,
Emin ölüm çok geçiyor,
You’re drifting too far from shore.
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun.


Drifting too far from shore,
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyor,
You’re drifting too far from shore,
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun.
Come to Jesus today,
İsa’ya bugün gel,
Let Him show you the way.
Bırak sana yolu göstersin.
You’re drifting too far from shore,
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun.


Why meet a terrible fate?
Neden korkunç bir kaderle tanışıyorsun?
Mercies abundantly wait.
Merciler bolca bekler.
Turn back before it’s too late
Çok geç olmadan geri dönün
You’re drifting too far from shore.
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun.


Drifting too far from shore
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyor
You’re drifting too far from shore (peaceful shore)
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun (huzurlu sahil)
Come to Jesus today. Let him show you the way
İsa’ya bugün gelin. Sana yolu göstersin
You’re drifting too far from shore.
Kıyıdan çok uzaklara sürükleniyorsun.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/driftingtoofarfromtheshore.html