Harris, Emmylou - Diamond In My Crown

As each long day rolls by and falls behind me
Her geçen gün benden geçiyor ve geride kalıyor
In the lonely night there’s a peacefulness I’ve found
Yalnız gecede bulduğum bir huzur
Tho’ I’m weary even then
Ben bile o zaman yorgunum
When I rise to start again
Tekrar başlamaya başladığımda


Ther’ll be a diamond, a diamond in my crown
Taçımda bir elmas, bir elmas olacak
I have wasted all that life has laid before me
Hayatımın benden önce koyduğu bütün israflarım tükendi
I have watched as all the green fields turn to brown
Bütün yeşil alanların kahverengiye dönüştüğünü izledim
But I shall not disavow
Ama reddetmeyeceğim
All these ties that bind me now
Şimdi bana bağlanan bütün bu bağlar


Ther’ll be a diamond, a diamond in my crown
Taçımda bir elmas, bir elmas olacak
Shinning down some day I know
Biliyorum bir gün aşağı Shinning
Brighter than all their streets of gold
Tüm altın sokaklarından daha parlak
When the burdens that I carry I will lay down
Taşıdığım yükler azaldığında
And the sorrows I have known
Ve bildiğim üzüntüler
I’ll see them all be overthrown
Onları yıkılacağını göreceğim


Ther’ll be a diamond, a diamond in my crown
Taçımda bir elmas, bir elmas olacak
Through the passing of the years I will grow stronger
Yılların geçmesiyle daha da güçleneceğim
Just as sure as this old world keeps spinning ’round
Tıpkı bu eski dünyanın dönüp durduğu gibi
Then the closer I will be
Sonra daha yakın olacağım
To my sweetest victory
Benim en tatlı zaferine


Ther’ll be a diamond, a diamond in my crown
Taçımda bir elmas, bir elmas olacak

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/diamondinmycrown.html