Harris, Emmylou - Cattle Call

Woo – hoo – woo – ooo – ti – de
Woo – hoo – woo – ooo – ti – de
Woo – hoo – ooo – oop – i – de – de
Woo – hoo – ooo – oop – ben – de –
Woo – hoo – woo – ooo – ti – de
Woo – hoo – woo – ooo – ti – de
Yod-el – od-el- lo – ti – de.
Yod-el – od-EL-it – sen – ait.


The cattle are prowlin’ the coyotes are howlin’
Sığırlar prowlin ‘coyotes are howlin’
Way out where the dogies bawl
Dogies bawl nereye giderken
Where spurs are a-jinglin’, a cowboy is singin’
Spurs a-jinglin ‘olduğunda, bir kovboy şarkı söylüyor
This lonesome cattle call.
Bu yalnız sığır aradı.


He rides in the sun ’til his days work is done
Günlerinde iş bitene kadar güneşe biniyor
And he rounds up the cattle each fall
Ve her sonbaharda sığırları yuvarlar
Woo – hoo – woo – ooo – ti – de
Woo – hoo – woo – ooo – ti – de
Singin’ his cattle call.
Onun sığır aramasını söyle.


For hours he will ride on the range far and wide
Saatlerce o uzak ve geniş aralıkta binecek
When the night winds blow up a squall
Gece rüzgarları bir serseriyi havaya uçurduğunda
His heart is a feather in all kinds of weather
Kalbi her türlü hava koşulunda bir tüy.
He sings his cattle call.
Sığır çağrısını söylüyor.


He’s brown as a berry from ridin’ the prairie
Çayırdan kurtulmak için bir meyvedir.
And he sings with an ol’ western drawl
Ve bir ‘western drawl ile şarkı söylüyor
Woo – hoo – woo – ooo – ti – de
Woo – hoo – woo – ooo – ti – de
Singin’ his cattle call.
Onun sığır aramasını söyle.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/cattlecall.html