Harris, Emmylou - Beautiful Star Of Bethlehem

Oh beautiful star of Bethlehem
Oh Bethlehem’in güzel yıldızı
Shining afar through shadows dim
Gölgeler karanlığından uzaktan parlayan
Giving the light for those who long have gone
Uzun zamandır olanlar için ışığın verilmesi
Guiding the wise men on their way
Bilge adamları yollarında yönlendirmek
Unto the place where Jesus lay
İsa’nın yattığı yere


Oh beautiful star of Bethlehem, shine on
Oh, Bethlehem’in güzel yıldızı, parla
Oh beautiful star of Bethlehem
Oh Bethlehem’in güzel yıldızı
(Beautiful, beautiful star)Of Bethlehem
Bethlehem’in (Güzel, Güzel Yıldız)
(Star of Bethlehem)
(Bethlehem Yıldızı)


Shine upon us until the glory dawns
Zafer doğana kadar bize parlar
Give us the light to light the way
Yolu aydınlatmak için ışığı ver.
Unto the land of perfect day
Mükemmel günün diyarına


Oh beautiful star of Bethlehem, shine on
Oh, Bethlehem’in güzel yıldızı, parla
Oh beautiful star, the hope of life
Oh güzel yıldız, hayat umudu
Guiding the pilgrims through the night
Gece boyunca hacılar rehberlik
Over the mountains till the break of dawn
Şafağa kadar dağların üzerinden
Into the light of perfect day
Mükemmel bir gün ışığına
It will give out a lovely ray
Güzel bir ışın verecek


Oh beautiful star of Bethlehem, shine on
Oh, Bethlehem’in güzel yıldızı, parla
Oh beautiful star, the hope of rest
Oh güzel yıldız, dinlenme umudu
For the redeemed, the good and the blest
İtfa edilmiş, iyi ve en düşük
Yonder in glory when the crown is won
Taç kazanıldığında zafer içinde Yonder
Where Jesus is now the star divine
İsa’nın şu anda yıldız olduğu yer
Brighter and brighter he will shine
Daha parlak ve parlak parlayacak
Oh beautiful star of Bethlehem, shine on
Oh, Bethlehem’in güzel yıldızı, parla

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/beautifulstarofbethlehem.html