Harris, Emmylou - Ballad Of Sally Rose

Her mama picked him up in south Minnesota
Annesi onu güney Minnesota’da aldı.
He promised her the world but they never got that far
Ona dünyaya söz verdi ama hiç bu kadar uzağa gitmedi.
For he was last seen in that ’59 DeSota
Çünkü o son olarak görülüyor ’59 DeSota
When Sally was born in the black hills of Dakota
Sally, Dakota’nın siyah tepelerinde doğduğunda


She was washed in the blood of the dying Sioux nation
O ölmekte olan Sioux ulusunun kanında yıkandı.
Raised with a proud but a wandering heart
Gururlu ama göçebe bir kalple büyütüldü
And she knew that her roots were in the old reservation
Köklerinin eski rezervasyonda olduğunu biliyordu.
But she had stars in her eyes and graeter expectations
Ama gözlerinde yıldızlar ve greyder beklentileri vardı.


No rings on her fingers no bells on het toes
Parmaklarının üzerinde hiçbir yüzük yok ayak parmaklarında hiçbir çan
With bugs on her headlights
Farlarının üzerindeki böceklerle
And runs in her hose
Ve hortumunda koşuyor
Through the valley of the shadow of Roosevelt’s nose
Roosevelt burnunun gölgesinin vadi boyunca
Adios, South Dakota, adios Sally Rose
Adios, Güney Dakota, adios Sally Rose


They’ve got a national monument carved out of stone
Taştan oyulmuş ulusal bir anıt var.
On the side of a mountain where her forefathers roamed
Atalarının dolaştığı bir dağın kenarında
Playing cowboys and Indians right under the nose
Burnun hemen altındaki kovboyları ve Kızılderilileri çalmak
Of Theodore Roosevelt and the sweet Sally Rose
Theodore Roosevelt ve tatlı Sally Rose


So she left Rapid City in the blue moonlight hour
Bu yüzden mavi ay ışığında Rapid City’den ayrıldı
With her eye on the highway and her foot on the floor
Karayolu üzerinde gözü ve yere yürüyerek
And turnin’ the dial she was pulled by the power
Ve güç tarafından çektiği kadranı çevirmek
Of the word coming out of that broadcasting tower
Bu yayın kulesinden çıkan kelimeden

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/balladofsallyrose.html