Harris, Emmylou - Away In A Manger

Away in a manger,
Bir yemlik içinde,
No crib for his bed,
Yatağı için beşik yok.
The little Lord Jesus
Küçük Rab İsa
Laid down his sweet head.
Onun tatlı başını koydu.
The stars in the bright sky
Parlak gökyüzünde yıldızlar
Looked down where he lay,
Nerede oturduğuna bakmış,
The little Lord Jesus
Küçük Rab İsa
Asleep on the hay.
Samanda uyurken.
The cattle are lowing,
Sığırlar düşüyor,
The baby awakes,but little Lord Jesus
Bebek uyanır, ama küçük Rab İsa
No crying he makes.
Ağlamasın diye.
I love you, Lord Jesus!
Seni seviyorum Lord Tanrım!
Look down from the sky,
Gökyüzünden aşağı bak,
And stay by my cradle
Ve beşiğimin yanında kal
Til morning is nigh.
Sabaha kadar

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/awayinamanger.html