Harris, Emmylou - Angel Eyes

Angel eyes, angel eyes
Melek gözler, melek gözler
The ways of the world are feeble
Dünyanın yolları zayıftır
Don’t give up on simple people
Basit insanlardan vazgeçme


Angel eyes…….
Melek Gözler…….
The blues you can live without
Olmadan yaşayabileceğiniz maviler
It’s not what you song’s about
Bu senin şarkının hakkında değil.


Angel eyes, angel eyes
Melek gözler, melek gözler
Tell me what would we do without
Bana ne yapacağımızı söyle
No light from angel eyes
Melek gözlerinden ışık yok
You can move the hearts of men
Erkeklerin kalplerini taşıyabilirsiniz
Just with a phrase you’re turning
Sadece döndürdüğün bir cümle ile
Since hearts ever have been yearning……… and so alone
Kalpler hiç özlemiş olduğundan ……… ve çok yalnız


Thin lines you’ve been living on
Yaşadığınız ince çizgiler
Are so close to the danger zone
Tehlikeli bölgeye çok yakın

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/angeleyes.html