Harris, Emmylou - Amarillo

My baby never was the cheatin’ kind
Bebeğim asla hile yapmazdım
But it wasn’t ’cause the ladies didn’t try
Ama değildi çünkü bayanlar denemedi
Now everywhere we go
Şimdi gittiğimiz her yer
They’re walkin’ ’round him slow
Yavaşça dolaşıyorlar
Givin’ him a flutter and a sigh
Ona bir çarpıntı ve iç geçirin
Now I got him past that redhead in Atlanta
Şimdi onu Atlanta’daki kızıl saçlıyı geçtim.
Lord I walked all over that black-eyed cajun queen
Lord, şu kara gözlü cajun kraliçesinin her tarafına yürüdüm
But outside of Amarillo, he found his thrill, I’ll tell you
Ama Amarillo dışında, heyecanını buldu, sana söylerim
Oh, I lost him to a jukebox and a pinball machine
Oh, onu bir müzik kutusuna ve langırt makinesine kaybettim


Oh Amarillo what’d you want my baby for
Oh Amarillo bebeğim için ne istedin
Oh Amarillo now he won’t come home no more
Oh Amarillo artık eve gelmeyecek
You done played a trick on me
Benden bir numara çaldın
Hooked him in the first degree
Onu birinci derecede bağladım.
While he put another quarter
Başka çeyrek koydu
Push Dolly and then Porter
Dolly ve ardından Porter’ı itin
While he racks up fifty thousand on the pinball machine
O langırt makinesinde elli bin kadar raflar iken


If we only hadn’t stopped in there for coffee
Sadece kahve için orada durmamış olsaydık
If someone hadn’t played The Window Up Above
Birisi The Window Up Above oynamış olsaydı
He’d still be mine today
Bugün hala benim olacak
But he heard those fiddles play
Ama o şeylerin oynandığını duydu
One look and then I knew this must be love
Bir bakış ve sonra bunun aşk olması gerektiğini biliyordum
Oh that pinball machine was in the corner
Ah bu langırt makinesi köşede
Well he saw the lights and he had to hear ’em ring
Işıkları gördü ve o yüzükleri duymak zorunda kaldı.
And he never was the same after he won his first free game
Ve ilk bedava oyununu kazandıktan sonra asla aynı değildi.
Oh I lost him to a jukebox and a pinball machine
Oh onu bir müzik kutusu ve bir langırt makinesi için kaybettim


Oh Amarillo what’d you want my baby for
Oh Amarillo bebeğim için ne istedin
Oh Amarillo now he won’t come home no more
Oh Amarillo artık eve gelmeyecek
You done played a trick on me
Benden bir numara çaldın
Hooked him in the first degree
Onu birinci derecede bağladım.
While he put another quarter
Başka çeyrek koydu
Push Dolly and then Porter
Dolly ve ardından Porter’ı itin
While he racks up fifty thousand on the pinball machine
O langırt makinesinde elli bin kadar raflar iken


Oh Amarillo what’d you want my baby for
Oh Amarillo bebeğim için ne istedin
Oh Amarillo now he won’t come home no more
Oh Amarillo artık eve gelmeyecek
You done played a trick on me
Benden bir numara çaldın
Hooked him in the first degree
Onu birinci derecede bağladım.
While he put another quarter
Başka çeyrek koydu
Push Dolly and then Porter
Dolly ve ardından Porter’ı itin
While he racks up fifty thousand on the pinball machine
O langırt makinesinde elli bin kadar raflar iken

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmylouharris/amarillo.html