Gregory, Adam - Workin’ On It

I won’t lie
Yalan söylemem
Sometimes it seems just too much to ask
Bazen sormak için çok fazla gibi görünüyor
For love to last I play the strong one holding on
Aşkın devam etmesi için güçlü olanı oynuyorum.
Keeping it together
Bir arada tutmak
The man with the plan
Plandaki adam
When I know better baby
Daha iyi tanıdığım zaman bebeğim
All I can do Is hold on to you
Tek yapabileceğim sana bağlı
And keep workin’ on it baby
Ve üzerinde durmaya devam bebeğim
Get down and dirty
Aşağı inin ve kirli olun
Not afraid to sweat
Terlemek korkmuyor
To have to earn it
Bunu kazanmak zorunda
Workin’ on it, baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
Up all night
Tüm gece uyanık
Work on it baby
Çalış onunla bebeğim
‘Till we get it right
‘Doğru anlayana kadar
Workin’ on it baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
I won’t lie
Yalan söylemem
I have felt like walking out before
Daha önce dışarı çıkmak gibi hissettim
Closing the door
Kapıyı kapatma
But like the strong one holdin’ on
Ama güçlü olan gibi
Keepin’ it together
Birlikte tutmak
The man with the plan
Plandaki adam
Girl we both know better
İkimiz de daha iyi biliyoruz
All I can do
Tek yapabileceğim
Is run back to you and keep
Size geri koşmak ve tutmak
Workin’ on it baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
Get down and dirty
Aşağı inin ve kirli olun
I’m not ashamed to say
Söylemekten utanmıyorum
That I’m still learnin’
Hala öğreniyorum
Workin’ on it, baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
Up all night
Tüm gece uyanık
Work on it baby
Çalış onunla bebeğim
‘Till we get it right
‘Doğru anlayana kadar
I ain’t proud
Gurur duymuyorum
I ain’t above it
Ben üstündeyim
You’ll do anything for something
Bir şey için herşeyi yaparsın
When you love it
Sevdiğin zaman
All I can do
Tek yapabileceğim
Is hold on to you and keep
Sana tutun ve devam et
Workin’ on it baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
Get down and dirty
Aşağı inin ve kirli olun
Not afraid to sweat
Terlemek korkmuyor
To have to earn it
Bunu kazanmak zorunda
Workin’ on it, baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
Up all night
Tüm gece uyanık
Work on it baby
Çalış onunla bebeğim
‘Till we get it right
‘Doğru anlayana kadar
Workin’ on it baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
Get down and dirty
Aşağı inin ve kirli olun
I’m not ashamed to say
Söylemekten utanmıyorum
That I’m still learnin’
Hala öğreniyorum
Workin’ on it, baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
Up all night
Tüm gece uyanık
Work on it baby
Çalış onunla bebeğim
‘Till we get it right
‘Doğru anlayana kadar
Workin’ on it baby… workin’ on it baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim … üzerinde çalışıyorum bebeğim
We’ll be workin’ on it baby…
Üzerinde çalışacağız bebeğim …
workin’ on it baby
üstünde çalışıyorum bebeğim
We’ll be workin’ on it baby
Üzerinde çalışacağız bebeğim
Workin’ on it baby
Üzerinde çalışıyorum bebeğim
We’ll be workin’ on it baby
Üzerinde çalışacağız bebeğim
Just keep workin’ on it my love for you goes?
Sadece üzerinde durmaya devam et aşkım sana gider mi?
No baby, I don’t think so
Bebek yok, öyle düşünmüyorum
Has this prairie sky ever been so blue?
Bu çayır gökyüzü hiç mavi miydi?
Have I ever been less afraid of the unknown?
Hiç bilinmeyenlerden daha az korktum mu?
You know since I met you
Tanıştığımdan beri biliyorsun
You’ve been my best friend
Sen benim en iyi arkadaşımsın
In that instant
O anda
I knew I was home
Evde olduğumu biliyordum
Some things you just know for sure
Kesin olarak bildiğiniz bazı şeyler
It’s like the faith of a child
Bir çocuğun inancına benziyor
You bring out the best in me
Sen benim için en iyisini getir.
And you bring out something wild
Ve sen vahşi bir şey çıkarırsın
Is the sun gonna shine on a rainy night?
Güneş yağmurlu bir gecede parlayacak mı?
I don’t think so
Ben öyle düşünmüyorum
Does once in a lifetime happen twice?
Hayatta bir kez iki kez mi olur?
I don’t think so
Ben öyle düşünmüyorum
Could I love you any more
Seni daha fazla sevebilirmiyim
Could anything ever be more right?
Bir şey daha doğru olabilir mi?
Would life be worth livin’
Hayat yaşamaya değer olurdu
Without you here to hold?
Burada tutmak için mi?
No baby, I don’t think so
Bebek yok, öyle düşünmüyorum
This love is physical
Bu aşk fiziksel
Unconditional
Koşulsuz
Oh it’s spiritual
Ah o ruhsal
It’s all wrapped up into one baby
Hepsi bir bebeğe sarıldı.
And as the universe unfolds
Ve evren ilerledikçe
I wanna watch it all right here with you
Burada seninle birlikte izlemek istiyorum.
Every day until my life is done
Hayatım bitene kadar her gün
Is the sun gonna shine on a rainy night?
Güneş yağmurlu bir gecede parlayacak mı?
I don’t think so
Ben öyle düşünmüyorum
Does once in a lifetime happen twice?
Hayatta bir kez iki kez mi olur?
I don’t think so
Ben öyle düşünmüyorum
Could I want you any more
Seni daha fazla istiyorum
Could anything ever be more right?
Bir şey daha doğru olabilir mi?
Can words explain how deep my love for you goes?
Kelimeler senin aşkımın ne kadar derin gittiğini açıklayabilir mi?
No baby, I don’t think so
Bebek yok, öyle düşünmüyorum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamgregory/workinonit.html