Gregory, Adam - The World Could Use A Cowboy

There are fences that need to be mended
Onarılması gereken çitler vardır
There’s a stray cut off from the herd
Sürüden kesilmiş bir yol var.
That needs to be defended By a lonely campfire
Bunun savunulması gerekiyor Yalnız bir kamp ateşi ile
Underneath the stars He sings his sad songs
Yıldızların altında Hüzünlü şarkılarını söylüyor
And strums his guitar I tell you what the world could use
Ve gitarını çalarak sana dünyanın ne kullanabileceğini söylüyorum
Is a little John Wayne kind of attitude
Küçük bir John Wayne tavrıdır


The world could use a cowboy right about now
Dünya şu anda bir kovboy kullanabilir
Run those bad guys right out of town
Bu kötü adamları doğruca şehirden at.
Round ’em up and hunt ’em down
Yuvarlayın ve onları avlayın
The world could use a cowboy right about now
Dünya şu anda bir kovboy kullanabilir
The world could use a cowboy…
Dünya bir kovboy kullanabilirdi …


There’s a stallion that won’t be broken
Kırılmayacak bir aygır var.
All the town folk need to hear
Tüm kasaba halkının duyması lazım
A word of courage spoken
Konuşulan bir cesaret sözü
From New York City to Atlanta G.A.
New York’tan Atlanta GA’ya
From Edmonton to Californ-ia
Edmonton’dan Californ-ia’ya
I tell you what the world could use
Ben sana dünyanın ne kullanabileceğini söylüyorum
Is Roy Rogers and Trigger too…
Roy Rogers ve Trigger da …


The world could use a cowboy right about now
Dünya şu anda bir kovboy kullanabilir
Run those bad guys right out of town
Bu kötü adamları doğruca şehirden at.
A bronkin’ buck, you can’t keep down
Bronz bir kova, aşağı inemezsin


The world could use a cowboy right about now
Dünya şu anda bir kovboy kullanabilir
The world could use a cowboy…
Dünya bir kovboy kullanabilirdi …
I tell you what the world could use
Ben sana dünyanın ne kullanabileceğini söylüyorum


Is the cavalry riding to the rescue
Süvari kurtarmaya gidiyor mu
YEAH, I tell you what the world could use
YEAH, size dünyanın neler kullanabileceğini söylüyorum
Is a little John Wayne kind of attitude
Küçük bir John Wayne tavrıdır


The world could use a cowboy,
Dünya bir kovboy kullanabilir
the world could use a cowboy, yeah
dünya kovboy kullanabilir, evet
The world could use a cowboy right about now
Dünya şu anda bir kovboy kullanabilir
Run those bad guys right out of town
Bu kötü adamları doğruca şehirden at.
Put your hands up, lay your weapons down
Ellerini kaldır, silahlarını indir.
The world could use a cowboy right about now
Dünya şu anda bir kovboy kullanabilir
The world could use a cowboy right about now
Dünya şu anda bir kovboy kullanabilir
Rides off into the west when the sun goes down
Güneş battığında batıya doğru ilerler
He tips his hat I When the ladies come ’round
Şapkasını yakalıyor.
The world could use a cowboy right about now
Dünya şu anda bir kovboy kullanabilir
The world could use a cowboy…
Dünya bir kovboy kullanabilirdi …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamgregory/theworldcoulduseacowboy.html