Gregory, Adam - I Don’t Think So

Has there ever been a moment so good?
Bir an hiç bu kadar iyi oldu mu?
Has there ever been a morning so bright?
Hiç bu kadar parlak bir sabah oldu mu?
You know the whole world looks different
Bütün dünyanın farklı olduğunu biliyorsun.
Since I found you
Seni bulduğumdan beri
Before we touched was I really alive?
Dokunmadan önce ben gerçekten canlı mıydım?
Some things you just know for sure
Kesin olarak bildiğiniz bazı şeyler
Beyond a shadow of a doubt
Şüphe gölgesinin ötesinde
Now I’m too into you
Şimdi ben de sana aşığım
To ever turn my heart around
Kalbimi hiç çevirmek için
Is the sun gonna shine on a rainy night?
Güneş yağmurlu bir gecede parlayacak mı?
I don’t think so
Ben öyle düşünmüyorum
Does once in a lifetime happen twice?
Hayatta bir kez iki kez mi olur?
I don’t think so
Ben öyle düşünmüyorum
Could I want you any more
Seni daha fazla istiyorum
Could anything ever be more right?
Bir şey daha doğru olabilir mi?
Can words explain
Kelimeler açıklayabilir
How deep
Nasıl derin

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamgregory/idontthinkso.html