Gregory, Adam - Horseshoes

Sittin’ on the front porch
Ön sundurma üzerinde sittin ‘
Rockin’ on the porch swing
Sundurma salıncak üzerinde Rockin ‘
Wayon on the radio
Radyoda Wayon
Listen to the crickets sing
Cırcır şarkılarını dinle
Hi yi yippi yi
Merhaba yi yippi yi
Yippi yi yeah
Yippi yi evet


While the suns shines
Güneşler parlarken
better make hay yeah
daha iyi yapmak saman evet
I’m feelin’ lucky tonight, yeah
Bu gece şanslı hissediyorum, evet
and everything’s gonna be alright
ve her şey iyi olacak


Ringing those horseshoes
O nalları çalıyor
Ringing those horseshoes
O nalları çalıyor


Kickin’ back, kickin’ butt
Kickin ‘geri, popo’ kıçı
knockin’ on wood
tahtaya vurmak
There ought to be a law against
Aleyhinde bir yasa olmalı
feelin’ this good
bu güzel hissetmek
Life is a rodeo
Hayat bir rodeo
a one horse town
bir at kasaba
Get back up
Geri almak
when it kicks you down
seni aşağı indirdiğinde


I’m feelin’ lucky tonight, yeah
Bu gece şanslı hissediyorum, evet
and everything’s gonna be alright
ve her şey iyi olacak


I got it good I got it made in the shade
Elimden geleni aldım.
I feel like Gretzky on a breakaway
Bir ayrılıkta Gretzky gibi hissediyorum
For no good reason things are goin’ my way
İyi bir sebepten dolayı işler yoluma gidiyor.
I got to tell you
Sana söylemem lazım
Life I love it, love it
Hayatı seviyorum, seviyorum
love it yeah!
onu seviyorum evet!


I’m feelin’ lucky tonight, yeah
Bu gece şanslı hissediyorum, evet
and everything’s gonna be alright
ve her şey iyi olacak

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamgregory/horseshoes.html