Gregory, Adam - Half Past Loving You

Half Past Loving You
Yarım Geçmiş Seni Seviyorum
I’m getting there yeah
Oraya gidiyorum evet
I got a ways to go
Gitmem gereken bir yol var
But I’m getting there
Ama ben oraya gidiyorum
The memories don’t hurt like before
Anılar önceki gibi acımadı
I’m getting there
oraya geliyorum
I’m getting there
oraya geliyorum


It’s half past loving you
Seni sevenlerin yarısı
A quarter ’til I
Üçte bir
Find a love that’s new
Yeni bir aşk bul
Time will heal the heart
Zaman kalbi iyileştirecek
That’s broken in two
Bu ikiye ayrıldı
It’s half past loving you
Seni sevenlerin yarısı
It’s half past loving you
Seni sevenlerin yarısı


I’m getting there yeah
Oraya gidiyorum evet
I got some work to do
Yapacak işlerim var.
But I’m getting there
Ama ben oraya gidiyorum
Everyday I’m a little more over you
Her gün senin üzerinde biraz daha fazlaım
I’m getting there
oraya geliyorum
I’m getting there
oraya geliyorum


Someday I’m gonna wake up and not be
Bir gün uyanacağım ve olmayacağım
thinkin’ about you baby
seni düşünüyorum bebeğim
Someday
Bir gün

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamgregory/halfpastlovingyou.html