Gregory, Adam - Comin’ Home To You

drivin’ down an open road
açık bir yolda sürmek
there’s nothin’ on the radio
radyoda bir şey yok
the windshield wipers keeping time
cam silecekleri zaman tutmak
I’m thinking back when you were mine
Benim olduğum zaman geri düşünüyorum
heavy feelin’ in my soul
ruhumda ağır hissediyorum
hopin’ i won’t lose control
hopin ‘kontrolünü kaybetmeyeceğim
but baby if i do
ama bebeğim yaparsam
i’m comin’ home to you
ben sana eve geliyorum
from arkansas to timbuctu
arkansas’dan timbuctu’ya
i’d never stop i’d go right through
asla durmayacağım doğruca giderim
forty days and forty nights
kırk gün ve kırk gece
have rained down on my paradise
cennetimin üzerine yağmur yağdı
what am i suppose to do
ne yapmalıyım
give me strength to make it through
Bunu yapmak için bana güç ver
one more sleepless night
bir daha uykusuz gece
i’m comin’ home to you
ben sana eve geliyorum


home fired chicken, banjo pickin’
ev ateşi tavuk, banjo alıyorsun
singin’ all of our favorite songs
en sevdiğimiz şarkıları şarkı söylemek
everybody’d sing along with
herkes birlikte şarkı söylerdi
front porch swingin’
ön sundurma swingin ‘
just you lookin’
sadece bakıyorsun
like a queen at the high school prom
lise balosunda bir kraliçe gibi
where we danced all night long
bütün gece dans ettiğimiz yer
the moon shone down like a big spotlight
ay büyük bir spot ışığı gibi parladı
and everything felt so right
ve her şey çok doğru geldi
when you said i love you too
bende seni seviyorum dediğin zaman
now I’m comin’ home to you
şimdi sana eve geliyordum


well the rain drops falling
yağmur damlaları düşüyor
drive my heal
iyileşmemi sür
and I’ve got both hands on the wheel
ve ben her iki el de direksiyonda
that picture of you in my mind
aklıma bu resmi
it’s got me burnin’ up inside
içimde yanıyor
lord please help me find my way
Lord lütfen yolumu bulmama yardım et
to find those magic words to say
söyleyecek sihirli kelimeleri bulmak için
and baby when i do
ve bebeğim yaptığım zaman
I’m comin’ home to you
Ben sana eve geliyorum


home fired chicken, banjo pickin’
ev ateşi tavuk, banjo alıyorsun
singin’ all of our favorite songs
en sevdiğimiz şarkıları şarkı söylemek
everybody’d sing along with
herkes birlikte şarkı söylerdi
front porch swingin’
ön sundurma swingin ‘
just you lookin’
sadece bakıyorsun
like a queen at the high school prom
lise balosunda bir kraliçe gibi
where we danced all night long
bütün gece dans ettiğimiz yer
the moon shone down like a big
ay büyük gibi parladı
spotlight
spot
and everything felt so right
ve her şey çok doğru geldi
when you said i love you too
bende seni seviyorum dediğin zaman
now i’m comin’ home to you
şimdi sana eve geliyorum


sweet sun is rising
tatlı güneş doğuyor
I’m getting close to home
Eve yakınlaşıyorum
it seems like I’ve been driving for so
öyle sürüyormuşum gibi görünüyor
long
uzun
gonna have some…
biraz alacak …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamgregory/cominhometoyou.html