Friedman, Adam - Gravity

You and I fell out of orbit
Sen ve ben yörüngeden düştük
Now we’re watching the world pass us by
Şimdi dünyanın bizi geçtiğini izliyoruz
Here we are trying to hold on
Burada tutmaya çalışıyoruz
But I don’t think that’s our design
Ama bence bu bizim tasarımımız değil.


I know this ain’t easy to hear but
Bunu duymanın kolay olmadığını biliyorum ama
We can’t keep hiding the truth
Gerçeği saklayamayız
Just like the face of the moon shines
Tıpkı ayın yüzü gibi
It shines its scars back at you
Yara izlerini sana geri veriyor


In my darkest hour
En karanlik saatimde
You’re my brightest light
Sen benim en parlak ışığımsın
You keep giving life to me
Bana hayat veriyorsun
You’re the reason why
Sen nedensin sen
I can’t sleep at night
Gece uyuyamıyorum
You’re a mystery pulling me
Beni çeken bir gizemsin.
Back in your gravity, gravity, gravity
Yer çekimi, yerçekimi, yerçekimi geri
In your gravity, gravity, gravity
Yerçekimi, yerçekimi, yerçekimi


Yeah, you pull me in
Evet, beni içeri al
And you push me out
Ve sen beni itiyorsun
You got me spinning
Beni eğlendiriyorsun
In your gravity, gravity, gravity
Yerçekimi, yerçekimi, yerçekimi


I want what I want ’cause I want it
İstediğimi istiyorum çünkü istiyorum
No, I don’t need to explain the truth
Hayır, gerçeği açıklamaya ihtiyacım yok
Like the earth and the sun have each other
Dünya ve güneşin birbiri gibi
I just keep revolving around you
Sadece senin etrafında dönmeye devam ediyorum


In my darkest hour
En karanlik saatimde
You’re my brightest light
Sen benim en parlak ışığımsın
You keep giving life to me
Bana hayat veriyorsun
You’re the reason why
Sen nedensin sen
I can’t sleep at night
Gece uyuyamıyorum
You’re a mystery pulling me
Beni çeken bir gizemsin.
Back in your gravity, gravity, gravity
Yer çekimi, yerçekimi, yerçekimi geri
In your gravity, gravity, gravity
Yerçekimi, yerçekimi, yerçekimi


Yeah, you pull me in
Evet, beni içeri al
And you push me out
Ve sen beni itiyorsun
You got me spinning
Beni eğlendiriyorsun
In your gravity, gravity, gravity
Yerçekimi, yerçekimi, yerçekimi


In your gravity, gravity, gravity
Yerçekimi, yerçekimi, yerçekimi
In your gravity, gravity, gravity
Yerçekimi, yerçekimi, yerçekimi
In your gravity, gravity, gravity
Yerçekimi, yerçekimi, yerçekimi


You and I fell out of orbit
Sen ve ben yörüngeden düştük
Now we’re watching the world pass us by
Şimdi dünyanın bizi geçtiğini izliyoruz

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamfriedman/gravity.html