Emmure - The Philosophy Of Time Travel

I awaken to another day
Başka bir güne uyandım
(She’s nameless, she’s faceless)
(O isimsiz, o yüzü olmayan)
The beating of my heart serves as a clock
Kalbimin dayak bir saat olarak hizmet veriyor
(Watching our loved ones decay as we slowly die unloved)
(Sevdiklerimizi izlemek, yavaş yavaş sevilmeden ölür)
Ticking closer towards my death
Ölümüme doğru yaklaşıyor
These words I’ve shared
Paylaştığım bu kelimeler
These things I’ve felt
Hissettiklerim bunlar
They are meaningless
Anlamsızlar
Life is meaningless
Hayat anlamsız
Everything in this world dies alone
Bu dünyada her şey tek başına ölüyor
I’ve turned into a monster
Bir canavara dönüştüm
Creation through destruction
Yıkım yoluyla yaratılış
Beauty is no longer a picture of heaven
Güzellik artık cennetin bir resmi değil
It’s just an illusion
Bu sadece bir yanılsama


Nothing completes me.
Hiçbir şey beni tamamlamaz.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmure/thephilosophyoftimetravel.html