Emmure - The Key To Keeping The Show Fresh Is… I’m Dead

I just wanna rub it in your fucking face and make you remember everything.
Sadece senin yüzüne sürtmek ve herşeyi hatırlatmak istiyorum.
No, you were never a friend to me. Just a part in all my movies.
Hayır, sen asla arkadaşım değildin. Bütün filmlerimin sadece bir parçası.
Stabbing you dead in every scene.
Her sahnede seni öldürtüyorum.
And I’m not gonna stop until you realize how you made me feel.
Ve bana nasıl hissettirdiğini anlayana kadar durmayacağım.
And I swear it’s all your fault. At least that’s what I remember.
Yemin ederim hepsi senin suçun. En azından hatırladığım bu.
And I see right through you.
Ve ben seni tam olarak görüyorum.
Jealousy pouring out your eyes.
Kıskançlık gözlerini döküyor.
So I ask for the great applause for this poor Capricorn.
Bu yüzden bu zavallı Oğlak için büyük alkış rica ediyorum.
I hope you enjoy living in my shadow.
Umarım gölgemde yaşamaktan zevk alırsınız.
When you signed the dotted line, did you think things would change?
Noktalı çizgiyi imzaladığınızda, şeylerin değişeceğini düşündün mü?
I just wanna rub it in your fucking face and make you remember everything.
Sadece senin yüzüne sürtmek ve herşeyi hatırlatmak istiyorum.
I, I can’t help but laugh. And now we know that things will never change.
Ben yardım edemem ama gülüyorum. Ve şimdi biliyoruz ki işler asla değişmeyecek.
It’s all about business
Her şey iş ile ilgili
It’s all about business now [x2]
Artık her şey iş ile ilgili [x2]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmure/thekeytokeepingtheshowfreshisimdead.html