Emmure - Rat King

We are the hate (we are the hate) that you created (that you created)
Biz yarattığınız nefret (biz yarattık)
Born again in the grave you tried to put us in
Mezarda tekrar doğdun, bizi içeri sokmaya çalıştın.


No, no we will not be stopped
Hayır, hayır durmayacağız
You can kill me, but you can’t kill us all
Beni öldürebilirsin, ama hepimizi öldüremezsin.
And when they come to test your faith
Ve inancını test etmeye geldiklerinde
Will you still believe in me?
Hala bana inanacak mısın?


Cause I believe in you, I believe in you
Çünkü sana inanıyorum, sana inanıyorum
We are the scarred, beautiful and flawed
Bizler yaralı, güzel ve kusurluyuz


Nobody’s perfect, don’t believe the hype
Kimse mükemmel değil, hipe inanma
It’s time you open your fucking eyes
Lanet gözlerini açmanın zamanı geldi
And take a look inside, I am inside of you, I am inside of you
İçine bir bak, içerideyim, senin içindeyim


So no, you can kill me, but you can’t kill us all
Yani hayır, beni öldürebilirsin, ama hepimizi öldüremezsin.
And when they come to test your faith
Ve inancını test etmeye geldiklerinde
Will you still believe in me?
Hala bana inanacak mısın?


Cause I believe in you, I believe in you
Çünkü sana inanıyorum, sana inanıyorum
We are the scarred, beautiful and flawed
Bizler yaralı, güzel ve kusurluyuz


Nobody’s perfect, don’t believe the hype
Kimse mükemmel değil, hipe inanma
It’s time you open your fucking eyes
Lanet gözlerini açmanın zamanı geldi
And take a look inside, I am inside of you, I am inside of you
İçine bir bak, içerideyim, senin içindeyim

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmure/ratking.html