Emmure - Protoman

I stand alone, but I will not be broken.
Yalnız kalıyorum ama kırılmayacağım.
I stand alone,
Yalnız duruyorum,
The truest words I’ve spoken.
Konuştuğum en doğru kelimeler.
Blood runs thin. I stand proof of this.
Kan inceliyor. Bunun bir kanıtı var.
Where is my family when I need them?
Ailem onlara ihtiyacım olduğunda nerede?
So alone.
Çok yalnız.
I will make sure I’m never forgotten.
Asla unutulmayacağından emin olacağım.
I see clearly, you are my enemy.
Açıkça görüyorum, sen benim düşmanımsın.


I stand alone, but I will not be broken.
Yalnız kalıyorum ama kırılmayacağım.
I stand alone,
Yalnız duruyorum,
[x2]
[X2]


You are my enemy.
Sen benim düşmanımsın.


And now my dreams are slowly escaping me.
Ve şimdi hayallerim yavaş yavaş kaçıyor.
I don’t need anyone. I don’t need you.
Kimseye ihtiyacım yok. Sana ihtiyacım yok.
I’m okay with dying alone. Dig my grave.
Tek başıma ölüyorum. Mezarımı kaz.
I hope you feel the same.
Umarım aynısını hissedersin.


Bide by time,
Zamana göre,
I’m gonna die, you’re gonna die.
Ben öleceğim, öleceksin.
No one cares.
Kimsenin umrunda değil.


Let them take me now.
Beni şimdi alsınlar.


I’m already dead.
Çoktan öldüm.


All I want is power and control. My cold soul.
Tek istediğim güç ve kontrol. Benim soğuk ruhum.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmure/protoman.html