Emmure - Major Key Alert

I’ve heard it all before
Her şeyi daha önce duydum
Yeah it’s nothing new
Evet, yeni bir şey değil
How you critique with no substance
Hiçbir maddeyi nasıl eleştiriyorsunuz?
Shoot me down but reload with nothing
Beni vur ama hiçbir şeyle yeniden yükle
Reach for dreams but seems you never touched it
Rüyalar için uzan, ama ona hiç dokunmadın mı?
Bitch I know the truth, and so do you
Kaltak gerçeği biliyorum ve sen de
You lack the skill and the stamina
Beceri ve dayanıklılıktan yoksun
Get too close and I’m programmed to damage ya
Çok yaklaş ve ben sana zarar vermek için programlıyım
People see me quick to grab the camera
İnsanlar kamerayı tutmamı çabuk görüyor


You wish you were me
Sen benim olsaydın
You live like slave, just know that I am king
Köle gibi yaşıyorsun, sadece kral olduğumu biliyorum.
You wish you were me
Sen benim olsaydın
I stand up here as I look down ‘pon they
Ben aşağı baktığımda burada duruyorum


I’m sick of hearing that you want me to be
Olmamı istediğini duymaktan bıktım
2007 crying over some bitch, ho please
2007 ağlayan orospu, lütfen
I appreciate the love and respect, but just know
Sevgiyi ve saygıyı takdir ediyorum ama sadece biliyorum
That I’ve changed. It’s been a decade get a fucking grip
Ben değiştim. Bir on yıl oldu lanet bir kavrama oldu

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmure/majorkeyalert.html