Emmure - I <3 EC2

It should’ve been 2 against the world
Dünyaya karşı 2 olmalıydı.
It should’ve been you and me removing disease
Senin ve benim hastalığımı ortadan kaldırmalıydım.
And once I’m dead you’ll be leading the lost to a better land
Ve bir kez öldüğümde, daha iyi bir toprağa kaybolacaksın.


And I’m so glad the world is coming to an end
Ve dünyaya bir son gelecek için çok sevindim
Maybe now we’ll grasp each others unloving hands
Belki şimdi birbirimizi sevmeyen ellerimizi kavrayacağız
I wonder were we meant for more, was I meant to have you at all?
Acaba daha fazlasını istiyorduk, hiç sahip olmak istemiş miydim?


Time is running out, the shit is everywhere, the spread won’t stop
Zaman tükeniyor, her yer boktan yayılmıyor
Maybe they’re the fortunate ones
Belki onlar şanslı olanlardır
The walking dead still walking towards the sun
Yürüyen ölü hala güneşe doğru yürüyor


It should’ve been the 2 of us
2 kişi olmalıydı.
You and me removing disease
Sen ve ben hastalığı kaldıralım
And once I’m dead you’ll be leading the lost to a better land
Ve bir kez öldüğümde, daha iyi bir toprağa kaybolacaksın.


We’re all sick and dying
Hepimiz hasta ve ölüyoruz
(Please don’t go, I need you now more than ever)
(Lütfen gitme, sana şimdi daha fazla ihtiyacım var)


Gypsies told me, we were soul mates
Çingeneler bana, biz ruh eşleri olduklarını söyledi
In a past life but not in this life
Geçmiş yaşamda ama bu hayatta değil


(I am cursed and so are you)
(Ben lanetliyim ve sen de öyle)


Always reaching
Her zaman ulaşan
never there
hiç orada
but always reaching
ama her zaman ulaşıyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmure/i3ec2.html