Emmure - Blackheart Reigns

Dear Mephisto,
Sevgili Mephisto,
Tell me why have you created me?
Söyle bana neden beni yarattın?
A product of Christ crowns disgusting vile evil ways.
Mesih’in bir ürünü iğrenç aşağılık kötü yollarını kronlar.
And now all I wish is just for you to set me free.
Ve şimdi tüm istediğim sadece beni serbest bırakman.
Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.


Son of Satan.
Şeytanın oğlu.
Call me what you will.
Ne istediğini söyle.
Let the light shine on these horns of mine.
Işığın bu boynuzları üzerinde parlamasına izin ver.


You think this is manipulative?
Bunun manipülatif olduğunu mu düşünüyorsun?
This is my wrath at its absolute weakest.
Bu benim mutlak zayıflığımdaki gazabım.


Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.
Son of Satan.
Şeytanın oğlu.
Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.
Call me what you will.
Ne istediğini söyle.
Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.
Let the light shine on these horns of mine.
Işığın bu boynuzları üzerinde parlamasına izin ver.
Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.


Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.
This is the realm of the accursed.
Bu, tahakkümün alemidir.


This is my heart of darkness. [x4]
Bu benim karanlık kalbim. [X4]


Welcome to hell. [x4]
Cehenneme hoşgeldin. [X4]
Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.


Son of Satan.
Şeytanın oğlu.
Call me what you will.
Ne istediğini söyle.
Let the light shine on these horns of mine.
Işığın bu boynuzları üzerinde parlamasına izin ver.


Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.
Son of Satan.
Şeytanın oğlu.
Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.
Call me what you will.
Ne istediğini söyle.
Black heart reigns.
Siyah kalp hüküm sürer.
Let the light shine (Black heart reigns) on these horns of mine.
Bu parlaklıkların üzerinde ışık parlasın (Kara kalp hüküm sürer) bırakın.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmure/blackheartreigns.html