Emmit Fenn - Pouring Rain

[Vic Mensa:]
[Vic Mensa:]
He never knew his father, the only home he had was the block
Babasını hiç tanımıyordu, sahip olduğu tek ev bloktu
Crack in the sock, just a rebel with a hand full of rocks
Çorapla çatla, sadece kayalar dolu bir eliyle bir asi
Cadillac on D’s like Pamela Anderson’s top
D gibi Cadillac, Pamela Anderson’ın tepesine benziyor
Had to have a night to fill a void from not having a pops
Bir popu olmayan bir boşluğu doldurmak için bir gece olmalıydı
See, his old man was a dope head, never had J’s, just [?]
Gördün mü, yaşlı adamı bir doping başıydı, asla J’ler yoktu, sadece [?]
Mother worked all kind of jobs, broke her back tryna provide
Anne her türlü işte çalıştı, onu geri verdiler.
But the local smack dealers outside who he idolized
Ama dışarıda idolleştirdiği yerel şapşal bayiler
When they bang, the disciple signs light up the night like fireflies
Patladıklarında, mürit ateşböcekleri gibi geceyi aydınlatıyor.
He wanna be them, so he gotta be in, anything to numb the pain
Onlar olmak istiyor, o yüzden içeride olmalı, acıyı uydurmak için her şey
Only 12, serving fiends, soaking in the pouring rain
Sadece 12, hizmet veren yağmurlar, yağan yağmurda iliklerine


[Emmit Fenn:]
[Emmit Fenn:]
And I hope that we can face this together
Ve umarım bu beraberce yüzleşebiliriz
Any city, every weather
Her şehir, her hava
In the line and in the pouring rain, in the pouring rain, oh
Hattında ve yağan yağmurda, yağan yağmurda
And I hope that we can face this together
Ve umarım bu beraberce yüzleşebiliriz
Any city, every weather
Her şehir, her hava
In the line and in the pouring rain, in the pouring rain, oh
Hattında ve yağan yağmurda, yağan yağmurda


[Vic Mensa:]
[Vic Mensa:]
He never knew his son, how to be a man and teach it to his son
Oğlunu hiç tanımadı, nasıl erkek olunur ve oğluna öğretirdi
He ain’t have a father, that shit come back like karma
Babası yok, bu bok karma gibi geri dönüyor
He ain’t have a job or income tax, he barely knew his mama
İşine ya da gelir vergisine sahip değil, annesini neredeyse hiç bilmiyordu.
She was 16 when her water broke
Su bittiğinde 16 yaşındaydı.
Tryna get a start of coke, not start a family
Bir kola başlama, bir aile kurmayı dene.
He never had a plan or a plan B
Asla bir plan ya da B planı yoktu.
He was sent overseas to fight Afghani’s
Afganistan’a savaşmak için denizaşırı yollandı.
And came home addicted to the candy
Ve eve şeker bağımlısı geldi
How could you champion a child
Bir çocuğa nasıl şampiyon olabilirsiniz
When you trampled to the ground?
Zemine mi düştün?
Gotta have it, you can’t navigate around with a GPS
Anladım, GPS ile etrafta dolaşamazsın
He seen a shorty standing at the CVS
CVS’de bir kısrak durdu
He knew he had work, he seen it in his eye like CBS
İşi olduğunu biliyordu, CBS gibi gözlerinde gördü.
He walked up to him, shorty said, “What you want?”
Ona doğru yürüdü, dedi, “Ne istiyorsun?”
That’s when he realized he was buying crack from his own son
İşte o zaman kendi oğlundan çatlak aldığını fark etti.


[Emmit Fenn:]
[Emmit Fenn:]
And I hope that we can face this together
Ve umarım bu beraberce yüzleşebiliriz
Any city, every weather
Her şehir, her hava
In the line and in the pouring rain, in the pouring rain, oh
Hattında ve yağan yağmurda, yağan yağmurda
And I hope that we can face this together
Ve umarım bu beraberce yüzleşebiliriz
Any city, every weather
Her şehir, her hava
In the line and in the pouring rain, in the pouring rain, oh
Hattında ve yağan yağmurda, yağan yağmurda

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmitfenn/pouringrain.html