Emmelie De Forest - Force Of Nature

We long to taste forbidden fruit
Yasak meyveyi tatmak için çok uzun
I turn away but everywhere I look is you
Geri dönüyorum ama baktığım her yer sensin
Searching for the passion I found through you
Senin aracılığıyla bulduğum tutku aranıyor


A force of nature
Doğanın gücü
A hurricane with just a word
Sadece bir kelime ile bir kasırga
A waterfall with all of the hurt
Bütün yaraları olan bir şelale
This love is, this love is a force of nature
Bu aşk, bu aşk doğanın bir gücüdür


A tidal wave caught in a storm
Bir fırtınada bir gelgit dalgası yakalandı
That washed me up onto your shore
Beni kıyıya kadar yıkadı
This love is, this love is
Bu aşk, bu aşk


As insecure as you are
Senin kadar güvensiz
I built a wall so nobody could find my heart
Bir duvar inşa ettim böylece kimse kalbimi bulamadı
But we found ourselves where we tried to hide
Ama kendimizi nerede saklanmaya çalıştığımızı bulduk


A force of nature
Doğanın gücü
A hurricane with just a word
Sadece bir kelime ile bir kasırga
A waterfall with all of the hurt
Bütün yaraları olan bir şelale
This love is, this love is a force of nature
Bu aşk, bu aşk doğanın bir gücüdür


A tidal wave caught in a storm
Bir fırtınada bir gelgit dalgası yakalandı
That washed me up onto your shore
Beni kıyıya kadar yıkadı
This love is
Bu aşk


You are my oxygen, a love that never dies
Sen benim oksijimsin, asla ölmeyen bir aşk
We’re crossing rivers at sunrise
Güneş doğarken nehirleri geçiyoruz


A hurricane with just a word
Sadece bir kelime ile bir kasırga
A waterfall with all of the hurt
Bütün yaraları olan bir şelale
This love is, this love is a force of nature
Bu aşk, bu aşk doğanın bir gücüdür


A tidal wave caught in a storm
Bir fırtınada bir gelgit dalgası yakalandı
That washed me up onto your shore
Beni kıyıya kadar yıkadı
This love is, this love is a force of nature
Bu aşk, bu aşk doğanın bir gücüdür

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmeliedeforest/forceofnature.html