Emmelie De Forest - Beat The Speed Of Sound

Circulate, circulate, circulate
Sirküle etmek, sirküle etmek, sirküle etmek
The searching is endless, the journey relentless
Arama sonsuzdur, yolculuk acımasızdır
In the air, in the air, in the air
Havada, havada, havada
Oceans are breaking, senses awakening
Okyanuslar kırılıyor, uyanıyor


In your eyes, there’s a storm in your eyes
Gözlerinde, gözlerinde bir fırtına var
Call of the wild, a wilderness child
Vahşi, vahşi bir çocuk çağrısı
Take a flight in the dawn to the light
Şafakta ışığa bir uçuş yapın
Out of the exile, into the clear blue sky, sky, sky, sky
Sürgünün dışında, açık mavi gökyüzüne, gökyüzüne, gökyüzüne, gökyüzüne


Born to fly high, to run free across the deep sea
Derin denizde özgürce koşmak için uçmak için doğmuş
Born to fly high, to beat the speed of sound
Ses hızını yenmek için uçmak için doğmuş
Soar through the sky, free at mind, close your eyes now
Gökyüzünden uçun, özgürce aklında, şimdi gözlerini kapat
Born to fly high, to beat the speed of sound
Ses hızını yenmek için uçmak için doğmuş


Break away, break away, break away
Uzaklaş, kaç, kırıl
Glide like a condor far from the seashore
Deniz kıyısından uzak bir kondenser gibi süzülün
Go astray in the dark, lead the way
Karanlıkta yoldan çık, yol göster
Dance with the outlaws, dance with the likes of us
Avukatlarla dans et, bizim gibi dans et


Born to fly high, to run free across the deep sea
Derin denizde özgürce koşmak için uçmak için doğmuş
Born to fly high, to beat the speed of sound
Ses hızını yenmek için uçmak için doğmuş
Soar through the sky, free at mind, close your eyes now
Gökyüzünden uçun, özgürce aklında, şimdi gözlerini kapat
Born to fly high, to beat the speed of sound
Ses hızını yenmek için uçmak için doğmuş


To beat the speed of sound
Ses hızını yenmek
Speed of sound
Sesin hızı


Born to fly high
Yüksek uçmak için doğmuş
You soar through the sky
Gökyüzünden uçuyorsun


Born to fly high, to run free across the deep sea
Derin denizde özgürce koşmak için uçmak için doğmuş
Born to fly high, to beat the speed of sound
Ses hızını yenmek için uçmak için doğmuş
Soar through the sky, free at mind, close your eyes now
Gökyüzünden uçun, özgürce aklında, şimdi gözlerini kapat
To beat the speed of sound
Ses hızını yenmek

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmeliedeforest/beatthespeedofsound.html