Emma Ruth Rundle - Heaven

Forever want to lay with you
Sonsuza dek seninle yatmak istiyorum
Wanting dust to dust, to fade out
Tozu toz haline getirmek, solmak
You’re gone
Sen gittin
The only church I’ll ever see
Göreceğim tek kilise
Are paper hands calling me
Kağıt eller beni çağırıyor mu?
“Come home, you’re done”
“Eve gel, işin bitti”
I never was too pretty, just a spirit in this city now
Asla çok güzel değildim, şimdi bu şehirde bir ruh
With no one at all
Hiç kimseyle
But I’ve never come so far alone
Ama asla yalnız gelmedim
Into something beautiful of my own design
Kendi tasarımımın güzel bir şeyine
Heaven, I’m done
Cennet bitti
If one and one and one are three:
Bir ve bir ve üç ise:
Something in this life I’ll never see
Bu hayatta bir şey görmeyeceğim
Baby is gone
Bebek gitti
The only church I’ll ever know
Şimdiye kadar bileceğim tek kilise
Is in the Earth, the ground below me says:
Yeryüzünde, aşağıda zemin aşağıda yazıyor:
“Come home now, you’re done”
“Eve gel, işin bitti”
I never was a pretty thing,
Ben hiç hoş bir şey olmadım
Always fight and sometimes scream
Her zaman savaş ve bazen çığlık at
For nothing at all
Hiçbir şey için
And I’ve never come so far alone
Ve ben asla yalnız gelmedim
Into something beautiful of my own design
Kendi tasarımımın güzel bir şeyine
Heaven, I’m done
Cennet bitti
Oh John, I can see Fire
Oh John, ateş görüyorum
I can see your Work, the Flames grow higher
İşinizi görebilirim, Alevler daha yüksek büyür
I can See – I can See – I can See
Görebiliyorum – Görebiliyorum – Görebiliyorum
I can See in Heaven
Cennette görebilirim

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmaruthrundle/heaven.html