Emma Ruth Rundle - Haunted Houses

Wither without the morning
Sabah olmadan
Dogs of the dawning are always wanting
Şafağın Köpekleri her zaman
Follow in sleeping
Uyurken takip edin
Friends in the far room have stopped their speaking
Uzaktaki arkadaşlar konuşmayı bıraktılar


Speaking in tongues
Dillerde konuşma
To whisper near
Yakın fısıldamak
To hold so close and hold so dear
Çok yakın tutmak ve tutmak için çok sevgili
This Curse is old, passed through the years
Bu Lanet eskidir, yıllar geçmiştir
The Tower, tall, is falling here
Kule uzun, buraya düşüyor


So keep distance from me
Bu yüzden uzak dur benden


Don’t say this house is haunted
Bu evin perili olduğunu söyleme.
This house is haunted like Hell on Earth for me
Bu ev benim için cehennem gibi cehennem gibi
Don’t say it’s not what you wanted
Ne istediğini söyleme.
The tears come flooding like holy water seas
Gözyaşları kutsal su denizleri gibi su basıyor
Don’t say this house not haunted
Bu evi perili olmadığını söyleme
This house so haunted, it runs in the family
Bu ev çok perili, ailede koşuyor
Don’t say this house not haunted
Bu evi perili olmadığını söyleme
This house so haunted, won’t ever let go of me
Bu ev çok perili, beni hiç bırakmayacak


Follow in dreaming
Rüyada izleyin
Our bodies empty, touching the ceiling
Vücudumuz boş, tavana dokunmak
Hollow hands hold the other
İçi boş eller diğer tutun
Rose of the morning has lost her color
Sabah gülü rengini kaybetti
Loses the red inside my chest
Göğsümdeki kırmızıyı kaybeder
The borrowed bone that binds the breast
Memeyi bağlayan ödünç kemiği
This Curse is old and lasts the years
Bu Lanet yaşlı ve yıllar sürer
The Tower, tall, is falling here
Kule uzun, buraya düşüyor


So keep distance, keep your distance from me
Yani mesafeyi koru, mesafeni benden uzak tut


Don’t say this house is haunted
Bu evin perili olduğunu söyleme.
This house is haunted like Hell on Earth for me
Bu ev benim için cehennem gibi cehennem gibi
Don’t say it’s not what you wanted
Ne istediğini söyleme.
The tears come flooding like holy water seas
Gözyaşları kutsal su denizleri gibi su basıyor
Don’t say this house is haunted
Bu evin perili olduğunu söyleme.
It runs in the forever like blood in the family
Sonsuza dek ailede kan gibi çalışır
Don’t say it’s not what you wanted
Ne istediğini söyleme.
This house so haunted, won’t ever let go of me
Bu ev çok perili, beni hiç bırakmayacak
Don’t say this house not haunted
Bu evi perili olmadığını söyleme
This house is haunted like Hell on Earth for me
Bu ev benim için cehennem gibi cehennem gibi
Don’t say it’s not what you wanted
Ne istediğini söyleme.
This house so haunted, won’t ever let go of me
Bu ev çok perili, beni hiç bırakmayacak

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmaruthrundle/hauntedhouses.html