Emma Ruth Rundle - Hand Of God

I am a desperate love, always am needing it
Umutsuz bir aşkım, her zaman ona ihtiyacım var
I wish the Hand of God would come
Tanrı’nın Elinin gelmesini diliyorum
And relieve me of this way
Ve beni bu şekilde rahatlat
I can’t touch anyone
Ben kimseye dokunamam
To touch without feeling
Hissetmeden dokunmak
Somehow is always wronged
Bir şekilde her zaman suçludur
To those who receive me in this way
Beni bu şekilde alanlara
Come, bring your sons and let them see
Gel, oğullarını getir ve görmelerine izin ver
Come and lay them down in front of me
Gel ve onları önümde bırak
I can’t do anyone right, I used to be somehow better
Ben kimseyi doğru yapamam, bir şekilde daha iyi olurdum
Some are just born to night
Bazıları yeni doğmuş
Some wear the scarlet letter
Bazıları kızıl harfini giyer
I wish the Hand of God
Tanrı’nın Elini diliyorum
Would cover the faces and cover the traces
Yüzleri örtecek ve izleri kapsayacak
Of lovers lost
Aşıkların kayıp
I wear the colors of Babylon
Babil’in renklerini giyiyorum
Into a world, dressed as the girl I know is gone
Bir dünyaya, biliyorum bildiğim kız gibi giyinmiş
I was true, I sang violins, touched and the like
Ben doğruydu, kemanlar söyledim, dokundu ve benzerleri
So slowly, the soft singing will leave you in time
Çok yavaş, yumuşak şarkı seni zamanında bırakacak
Look through me now, see violence replaces the light
Şimdi bana bak, şiddeti ışığın yerini al
I wish the Hand of God
Tanrı’nın Elini diliyorum
Would cover the faces and cover the traces
Yüzleri örtecek ve izleri kapsayacak
Of lovers lost
Aşıkların kayıp
I wear the colors of Babylon
Babil’in renklerini giyiyorum
Into a world, dressed as the girl
Bir dünyaya, kız gibi giyinmiş
I know is gone
Bittiğini biliyorum

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmaruthrundle/handofgod.html