Emma Roberts - Mirror

Look in the mirror
Aynaya bak
what do you see
ne görüyorsun
boring old Addie
sıkıcı eski Addie
plain as can be.
Olabildiğince sade.
Turn it around
Çevir onu
tell her goodbye
ona veda et
I’ve got to change
Değiştirmek zorundayım
to catch me that guy.
O adamı yakalaman için.


Look in the closet
Dolaba bak
oh, what’s inside?
Ah, içeride ne var?
stuff that only
sadece şeyler
a mother would buy.
Bir anne alırdı.
Throw things away
Bir şeyleri fırlat
make something new
yeni bir şey yap
do something Addie
Addie bir şeyler yap
would never do.
asla yapmaz.


Goodbye, Addie, Goodbye.
Hoşçakal, Addie, Güle güle.


Maybe he’d like me
Belki benden hoşlanır
just as I am
Sadece olduğum gibi
maybe I’m just being
belki ben sadece yaşıyorum
ironic again.
Yine ironik.
But his head hasn’t turned
Ama kafası dönmedi
his eyes aren’t on mine
onun gözleri benim üzerimde değil
so I’ve got to change
bu yüzden değişmem lazım
to catch me that guy.
O adamı yakalaman için.


Goodbye, Addie, Goodbye
Hoşçakal, Addie, Güle güle


His head hasn’t turned
Başı dönmedi
his eyes aren’t on mine
onun gözleri benim üzerimde değil
so I gotta sparkle
bu yüzden ışıl ışıl
I gotta shine.
Parlamak zorundayım.


Goodbye, Addie, Goodbye
Hoşçakal, Addie, Güle güle

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmaroberts/mirror.html