Emma Pollock - This Rope’s Getting Tighter

I drive through streets, I could walk for weeks
Sokaklardan geçiyorum, haftalarca yürüyebilirim
Full of life or full of loneliness
Yaşam dolu ya da yalnızlık dolu
Whose eyes will I watch from
Kimin gözünden izleyeceğim
Today?
Bugün?


The day I signed, My horror signed
İmzaladığım gün, Benim korku imzalı
My glass was overflowing, celebrate
Camım taştı, kutladı
This rope’s getting tighter
Bu ip daha sıkılaşıyor
And someone is pulling me back to the start, Oh
Ve birileri beni baştan aşağı çekiyor.


I need something that I know now, Oh
Şu an bildiğim bir şeye ihtiyacım var.
Just too far away from home now, Oh
Şimdi evden çok uzakta, Oh
Just a sight or sound to trust now, Oh
Sadece güvenmek için bir görüş ya da ses, Oh


Keep it simple, Keep me static
Basit tut, beni sabit tut
Just enough to lose the panic
Sadece panik kaybetmek için yeterli
Let me see the light again
Işığı tekrar göreyim
I have to know, Where it goes
Bilmem gerek, nereye gidiyor


Needing from the inside out
İçeriden dışarı ihtiyaç
This gut rot I could do without
Bu bağırsak çürümesi olmadan yapabilirdim
So sinister, a pastime
Yani günahkâr, bir eğlence
I have to know, I have to go
Bilmem gerek, gitmeliyim


So cut the cord, Throw overboard
Yani kordonu kes, Denize atın
This history that claims of me
Beni iddia eden bu tarih
My present, and my future
Benim hediyem ve geleceğim
Both clear to see, Both bound to be
Her ikisi de anlaşılıyor, Her ikisi de


A replica, this life so far
Bir çoğaltma, bu hayat şimdiye kadar
I think it’s time I raised the bar
Barı yükseltmenin zamanı geldi galiba.
But this rope’s getting tighter
Ama bu ip daha sıkılaşıyor
And someone is pulling me back to the start, Oh
Ve birileri beni baştan aşağı çekiyor.


I need something that I know now, Oh
Şu an bildiğim bir şeye ihtiyacım var.
Just too far away from home now, Oh
Şimdi evden çok uzakta, Oh
Just a sight or sound to trust now, Oh
Sadece güvenmek için bir görüş ya da ses, Oh


Keep it simple, Keep me static
Basit tut, beni sabit tut
Just enough to lose the panic
Sadece panik kaybetmek için yeterli
Let me see the light again
Işığı tekrar göreyim
I have to know, I have to go
Bilmem gerek, gitmeliyim


Needing from the inside out
İçeriden dışarı ihtiyaç
This gut rot I could do without
Bu bağırsak çürümesi olmadan yapabilirdim
So sinister, a pastime
Yani günahkâr, bir eğlence
I have to know, I have to go
Bilmem gerek, gitmeliyim

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmapollock/thisropesgettingtighter.html