Emma Pollock - The Loop

What a happy happening
Ne mutlu bir olay
What a happy stumble in
Ne mutlu bir ayyaş
My point of view
Bakış açım
Is necessarily filled up with you
Mutlaka seninle dolu mu
Both a little older now
İkisi de biraz daha yaşlı
Both a little bolder now
Hem şimdi biraz daha cesur
Isn’t it wonderful?
Bu harika değil mi?
How come you still look so good now?
Şimdi neden hala çok iyi görünüyorsun?
Oh how do you do it now?
Oh şimdi nasıl yapıyorsun?
You must let me into your secret
Beni sırrına sokmalısın
But I have a secret too
Ama benim de bir sırrım var
I just can’t remember you
Ben sadece seni hatırlayamıyorum


Make a mental checklist
Bir zihinsel kontrol listesi yapın
Gotta try to do this
Bunu yapmaya çalışmalısın
Remember the face
Yüzünü hatırla
But I’m needing some time
Ama biraz zamana ihtiyacım var
I made just one accident
Sadece bir kaza yaptım
Just one incident
Sadece bir olay
Something that I can recall to and make it
Hatırlayabileceğim ve yapabileceğim bir şey
Come back now
Şimdi geri gel
Were we ever close now?
Şimdiye kadar kapandık mı?
‘Cause I’m really struggling
Çünkü gerçekten çok mücadele ediyorum
Help me
Bana yardım et
I just need a lead or two
Sadece bir kurşun veya ikiye ihtiyacım var
Because I can’t remember you
Çünkü seni hatırlayamıyorum


So called memory
Hafıza denir
Constantly failing me
Sürekli başarısız oldum
My recollections
Hatırlarım
Are now mainly fictional
Şimdi esas olarak kurgusal
I’ve led a thousand lives
Binlerce canımı yönetdim
All mashed up and randomized
Hepsi püre haline getirilmiş ve rastgele
All of them re laundry rows
Hepsi çamaşır sıraları
You can just eat your
Sadece yiyebilirsin
Hard now
Şimdi zor
I wish I could turn back
Keşke geri dönebilseydim
You still are missing’
Hala özlüyorsun
I want to find you
Seni bulmak istiyorum
Or someone just like you
Ya da senin gibi biri
Really like you
Gerçekten senin gibi
Hard now
Şimdi zor
I wish I could turn about
Keşke dönebilseydim
You still posted missing
Hala kayıp mesaj gönderdiniz


You have to tread carefully
Dikkatli olmalısın
Keep my own certainty
Kendi mutluluğumu koru
Hidden beneath all the cliches and things that we see
Gördüğümüz tüm klişelerin ve şeylerin altında gizli
No I don’t come here much
Hayır ben buraya fazla gelmiyorum
So we have to keep in touch
Yani temas halinde olmalıyız
Give me your number
Bana numaranı ver
And I promise that I will call you
Ve söz veriyorum seni arayacağım
But I can’t remember you
Ama seni hatırlayamıyorum
What doesn’t matter
Ne fark etmez
Trust me
Güven Bana
We’ll be the best of friends
En iyi arkadaş olacağız
An endless affection
Sonsuz bir sevgi


Call you
Seni ara
But I can’t remember you
Ama seni hatırlayamıyorum
Oh what does it matter?
Ah ne önemi var?
Just trust me
Sadece bana güven
Oh we’ll be the best of friends
Ah en iyi arkadaş olacağız
I’ll never forget you
seni asla unutmayacağım

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmapollock/theloop.html