Emma Pollock - Hug The Harbour

We should have hugged the harbour
Limana sarılmalıydık
Avoiding all disaster
Tüm felaketten kaçınmak
Horizon gone from view
Ufuk görüşten gitti
The lights were friends to you
Işıklar seninle arkadaştı.
And all the people who are dear to you
Ve sana olan tüm insanlar
Are sitting right behind and trusting you
Hemen oturmak ve sana güvenmek


My trust lies in your precision
Güvenim senin hassasiyetinde yatıyor
Let us leave this indecision
Bu kararsızlığı bırakalım


You should have hugged the harbour
Limana sarılmalısın
Avoiding all disaster
Tüm felaketten kaçınmak
Horizon gone from view
Ufuk görüşten gitti
The lights were friends to you
Işıklar seninle arkadaştı.
A fundamental lack of understanding
Temel bir anlayış eksikliği
Will quickly lead you to a fatal landing
Hızlı bir şekilde sizi ölümcül bir inişe götürecek


You do not know your up from down you see
Gördüğünüzü aşağı yukarı bilmiyorsunuz
Your inner ear a liability
İç kulağın bir sorumluluk
And all the people who are dear to you
Ve sana olan tüm insanlar
Are sitting right behind and trusting you
Hemen oturmak ve sana güvenmek


My trust lies in your precision
Güvenim senin hassasiyetinde yatıyor
Let us leave this indecision
Bu kararsızlığı bırakalım


So with this point of view
Yani bu bakış açısıyla
I pick a bone with you
Ben seninle bir kemik seçiyorum
I take a firm hand
Sağlam bir el aldım
A pointless reprimand
Anlamsız bir azar azar
A fundamental lack of understanding
Temel bir anlayış eksikliği
Will quickly lead you to a fatal landing
Hızlı bir şekilde sizi ölümcül bir inişe götürecek


When the darkness met you
Karanlık seninle tanıştığında
Your usual knowing left you
Her zamanki bilgin seni terk etti.
You’re just not qualified
Sadece kalifiye değilsin
To choose the night to fly
Uçacak geceyi seçmek için
You do not know your up from down you see
Gördüğünüzü aşağı yukarı bilmiyorsunuz
Your inner ear a liability
İç kulağın bir sorumluluk


I met a man and he said this to me
Bir erkekle tanıştım ve bunu bana söyledi.
“It’s only with the heart that we can see”
“Sadece görebildiğimiz kalple”
But I confess I have to disagree
Ama itiraf etmeliyim ki katılmamam gerek
I’ll put my faith in physicality
İnancımı fizikselliğe sokacağım
If you wish to still romanticize
Hala romantikleştirmek isterseniz
I give my word I will not criticize
Söz ver, eleştirmeyeceğim
But I will draw the line when in the skies
Ama gökyüzündeki çizgiyi çizeceğim
Let’s leave the indecision
Kararsızlık bırakalım
The tired cynicism
Yorgun sinizm
My trust is in precision
Güvenim hassastır
When off the ground
Yerden çıktığında


Oh, will you hug the harbour?
Oh, limana sarılacak mısın?
Don’t make it any harder
Daha da zorlaştırma.
A case of mind and matter
Bir akıl ve madde durumu
Just leave the heart to barter
Sadece kalbi barter bırak
A fundamental lack of understanding
Temel bir anlayış eksikliği
Will quickly lead you to a fatal landing
Hızlı bir şekilde sizi ölümcül bir inişe götürecek


There is knowing why you thought you could
Neden düşündüğünüzü biliyorsun
Contend in such an eagle altitude
Böyle bir kartal irtifasında
With such a violent force you came to rest
Böyle şiddetli bir güçle dinlenmeye geldin
A fatal failure to a final test
Son testte ölümcül bir başarısızlık


My trust lies in your precision
Güvenim senin hassasiyetinde yatıyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmapollock/hugtheharbour.html