Emma Pollock - House On The Hill

When you were born in the house on the hill, I was making a fool of myself
Tepedeki evde doğduğunda, kendimi aptal yerine koyuyorum
With the boy next door
Yandaki oğlanla birlikte
Desperate for attention, and then clamouring for more
Dikkat için çaresiz ve daha fazlası için
He must’ve seen me coming
Gelmemi görmüş olmalı.


I put my heart right through it
Kalbimi doğruca koyuyorum
And I knew the whole town knew it
Ve biliyordum bütün kasaba biliyordu
Up and down the high streets, in and out of shops
Dükkanların içinde ve dışındaki yüksek caddelerde yukarı ve aşağı
Word flew that I didn’t know when I should stop
Ne zaman durmam gerektiğini bilmediğim uçtu
Oh, he must’ve seen me coming
Oh, gelmemi görmüş olmalı


I wish that I could have it all again
Keşke hepsini tekrar yapabilseydim
But now it’s too late for me
Ama şimdi benim için çok geç
You’re gazing on the house I once lived in
Bir zamanlar yaşadığım eve bakıyorsun
So you can do it for me
Yani benim için yapabilirsin


When you were starting school, I was playing the next fool
Okula başladığınızda, bir sonraki aptalı oynuyordum
With another boy next door or at least a room on the same floor of my new residence
Yandaki başka bir çocuk ya da yeni konutumun aynı katında en az bir oda var.
Oh, he never saw me coming
Oh, beni hiç görmedi
I had gone with good intention to further my education
Eğitimimi ilerletmek için iyi niyetle gitmiştim
But the lure of more affection was beyond self-preservation
Fakat daha fazla sevginin cazibesi kendini korumanın ötesindeydi.
So I opened up the floodgates
Bu yüzden selleri açtım
And then he started running
Sonra koşmaya başladı


I wish that I could have it all again
Keşke hepsini tekrar yapabilseydim
But now it’s too late for me
Ama şimdi benim için çok geç
You’re gazing on the house I once lived in
Bir zamanlar yaşadığım eve bakıyorsun
So you can do it for me
Yani benim için yapabilirsin


Now we meet for the first time
Şimdi ilk kez buluşuyoruz
And the ignorance is bliss
Ve cehalet mutluluktur
Did she make your stomach flip, when you managed to find your first kiss?
İlk öpücüğünü bulmayı başardığında karnını çevirdi mi?
And did she go for more, do you think she saw you coming?
Ve daha fazlası için gitti mi, seni geleceğini gördü mü?


So when you look from the house on the hill, and the walk towards the graveyard
Öyleyse tepeden eve baktığınızda ve mezarlığa doğru yürüdüğünüzde
Remember how I faltered, remember how I felt, remember how I gave far too much as well
Nasıl bıktığımı hatırla, nasıl hissettiğimi hatırla, ben de çok fazla verdiğimi hatırla
To the boy who was in as well
İçinde olan çocuk için


I wish that I could have it all again
Keşke hepsini tekrar yapabilseydim
But now it’s too late for me
Ama şimdi benim için çok geç
You’re gazing on the house I once lived in
Bir zamanlar yaşadığım eve bakıyorsun
So you can do it for me
Yani benim için yapabilirsin


I wish that I could have it all again
Keşke hepsini tekrar yapabilseydim
But now it’s too late for me
Ama şimdi benim için çok geç
You’re gazing on the house I once lived in
Bir zamanlar yaşadığım eve bakıyorsun
So you can do it for me
Yani benim için yapabilirsin

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmapollock/houseonthehill.html