Emma Bunton - All That You’ll Be

Autumn leaves turn to brown
Sonbahar yaprakları kahverengiye dönüyor
Just like dreams get swept away
Rüyaları süpürüp süpürür gibi
But spring always comes around
Ama bahar her zaman gelir
Until the first summer’s day
İlk yaz gününe kadar


And I hope there never comes a time
Ve umarım asla bir zaman gelmez
When life seems to pass you by
Hayat seni geçirdiğinde
Cos you must realize
Çünkü fark etmelisin


Cos everything in life will change
Çünkü hayattaki her şey değişecek
With every rainbow there is rain
Her gökkuşağında yağmur var
Nothing stays the same
Hiç birşey aynı kalmaz
Years will pass and we will grow
Yıllar geçecek ve büyüyeceğiz
One thing you’ll always know
Her zaman bileceğin bir şey
That I love you now for all the things you are
Seni olduğun her şey için seni seviyorum
And all that you’ll be
Ve tüm bunlar olacak


Even if we don’t have it all
Her şeye sahip olmasak bile
We have all that we need
İhtiyacımız olan her şeye sahibiz
You know I’ll catch you when you fall
Düştüğünde seni yakalayacağımı biliyorsun
You start to doubt but you believe
Şüphe etmeye başlıyorsun ama inanıyorsun


The future is impossible to see
Gelecek görmek imkansız
And no matter what we become
Ve ne olursak olalım
You’ll be apart of me
Sen benden ayrı olacaksın


Cos everything in life will change
Çünkü hayattaki her şey değişecek
With every rainbow there is rain
Her gökkuşağında yağmur var
Nothing stays the same
Hiç birşey aynı kalmaz
Years will pass and we will grow
Yıllar geçecek ve büyüyeceğiz
One thing you’ll always know
Her zaman bileceğin bir şey
That I love you now for all the things you are
Seni olduğun her şey için seni seviyorum
And all that you’ll be
Ve tüm bunlar olacak


You don’t have to worry about a thing
Bir şey hakkında endişelenmene gerek yok
We move in different ways
Farklı şekillerde hareket ediyoruz
But we’re still the same
Ama hala aynıyız
And I will love all that you’ll be
Ve ben senin herşeyini seveceğim


Cos everything in life will change
Çünkü hayattaki her şey değişecek
With every rainbow there is rain
Her gökkuşağında yağmur var
Nothing stays the same
Hiç birşey aynı kalmaz
Years will pass and we will grow
Yıllar geçecek ve büyüyeceğiz
One thing you’ll always know
Her zaman bileceğin bir şey
That I love you now for all the things you are
Seni olduğun her şey için seni seviyorum
And for everything you’ll become
Ve sen her şey için
Cos I love who you are
Çünkü ben kim olduğunuzu seviyorum
And all that you’ll be
Ve tüm bunlar olacak

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmabunton/allthatyoullbe.html