Emis Killa - Vecchia Maniera

[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Nonostante il successo tutto è rimasto com’era
Başarıya rağmen, her şey olduğu gibi kaldı
Sono sempre lo stesso, può confermarlo chi c’era
Her zaman aynıdır, kim teyit edilebilir?
Lunedì sera city deserta, io ancora in giro con gente di merda
Pazartesi akşamı ıssız şehir, hala bok insanlarla dolaşıyorum
Dovrei cambiare, mia mamma ci spera
Değişmeliyim, annem bizi umut ediyor
Ma io vivo alla vecchia maniera
Ama ben eski bir şekilde yaşıyorum
Questo flow fa come crack, Emis Killa è cult come Buck
Bu akış çatlak gibidir, Emis Killa Buck gibi kültendir.
Ogni angolo di strada tipo Starbuck
Starbuck gibi her sokak köşesi
Apro questi rapper a metà come uno StarTAC
Bu rapçileri yarı yolda bir StarTAC olarak açarım
Prima di essere una star in ‘sto gioco rap
Bir yıldız olmadan önce rap oynuyorum
L’ambizione erano gli etti dentro il domopak
Hırs domopak içindeki ekti
Rappresento questa city, ancora sono qua
Bu şehri temsil ediyorum, hala buradayım
Se dico Milano pensi prima a me che al Duomo, frà
Eğer Milan derysem, her şeyden önce beni Duomo’da düşünürsün, frà
Non è colpa mia se ho questa mentalità
Bu zihniyete sahip olsam benim suçum değil
Da una parte avevo mio papà che dava sempre dei buoni consigli
Bir yandan her zaman iyi tavsiyeler veren babam vardı
Ma mi ricordo più gli schiaffi di mia mà
Ama daha çok karımın tokatlarını hatırlıyorum
Fratelli più grandi emulati, sopra una ruota col Monster Ducati
Monster Ducati ile bir tekerlek üzerinde daha büyük öykülü kardeşler
Coi randa bastardi, coi vecchi educati
Eski eğitimli piç kurusu ile
Mezzi truccati, cresciuti sbandati ma pieni di eroi
Anlamına gelir, stragglers büyümüş ama kahramanlar dolu


Frà ti ricordi la vita com’era? Un po’ più severa
Hayatı olduğu gibi hatırlıyor musun? Biraz daha şiddetli
Quando I problemi nascevano in strada, mica da una tastiera
Sokakta sorunlar doğduğunda, klavyeden değil
Pensavo avrei fatto qualche anno in galera, quale carriera?
Hapiste birkaç yıl geçireceğimi düşündüm, hangi kariyer?
Chi se ne frega di una nuova era, io ancora vivo alla vecchia maniera
Yeni bir dönemi kimin umursa, hala eski yolu yaşıyorum
Vecchia maniera, vecchia maniera
Eski moda, eski moda yolu
Chi se ne frega, io ancora vivo alla vecchia maniera
Kimin umurunda, hala eski yolu yaşıyorum
Vecchia maniera, vecchia maniera
Eski moda, eski moda yolu
Vecchia maniera, io ancora vivo alla vecchia maniera
Eski moda, hala eski yolu yaşıyorum


[Giso:]
[GISO:]
Vecchia maniera, senza tastiera
Eski moda, klavyesiz
Vengo e ti dico il problema
Geliyorum sana problemi anlatacağım
Senza problema, Giso non chatta
Sorun yok, Giso sohbet etmedi
Ti guarda in faccia e poi te lo spiega
Size bakar ve sonra size açıklar.
Vecchia maniera, Rimas Kaukėnas
Vecchia tavırları, Rim Kaukėnas
Non mollo mai fino alla sirena
Siren’e asla pes etme
E dimmi come fai a non farti pena
Ve bana nasıl sorun çıkardığını söyle
Io non cambio crew, sono una bandiera!
Ben mürettebatı değiştirmiyorum, ben bir bayraklıyım!
Ho fatto lavori così logoranti che ho perso la schiena
Sırtımı kaybettiğim böyle bir iş çıkardım.
Sedici ore, meglio in miniera, e ho scritto quel disco di sera
On altı saat, benimkinde daha iyi, ve o akşamki kaydı yazdım.
E Cristo dov’era? Forse non c’era
Ve İsa neredeydi? Belki orada değildi
Forse c’aveva problemi più grossi
Belki daha büyük sorunlar vardı
Noi che portiamo la croce ogni giorno, ma di noi poi non ti ricordi
Her gün çarmıha geren bizler, ama sonra seni hatırlamıyoruz.
E dico ciò che dico perché dico il vero
Söylediğimi söylüyorum çünkü doğruyu söylüyorum
Amico, mi ricordo di Emiliano senza un euro
Arkadaşım, Emiliano’yu bir avro olmadan hatırlıyorum
E ora parla di euro, e sai, mi rende fiero
Ve şimdi Euro’yla ilgili, ve biliyorsun, beni gururlandırıyor
Sì, mi rende fiero perché so che dice il vero, boy
Evet, bu beni gururlandırıyor çünkü doğru olduğunu biliyorum, oğlum
E fosse per noi manco avremo uno smartphone
Ve bizim için bir akıllı telefon bile yoktu
Ma in ‘sto lavoro un po’ ti tocca usarlo
Ama ‘biraz çalışıyorum’ onu kullanmak zorunda


[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Frà ti ricordi la vita com’era? Un po’ più severa
Hayatı olduğu gibi hatırlıyor musun? Biraz daha şiddetli
Quando I problemi nascevano in strada, mica da una tastiera
Sokakta sorunlar doğduğunda, klavyeden değil
Pensavo avrei fatto qualche anno in galera, quale carriera?
Hapiste birkaç yıl geçireceğimi düşündüm, hangi kariyer?
Chi se ne frega di una nuova era, io ancora vivo alla vecchia maniera
Yeni bir dönemi kimin umursa, hala eski yolu yaşıyorum
Vecchia maniera, vecchia maniera
Eski moda, eski moda yolu
Chi se ne frega, io ancora vivo alla vecchia maniera
Kimin umurunda, hala eski yolu yaşıyorum
Vecchia maniera, vecchia maniera
Eski moda, eski moda yolu
Vecchia maniera, io ancora vivo alla vecchia maniera
Eski moda, hala eski yolu yaşıyorum


[Jamil:]
[Jamil:]
Seduto in una sauna a petto nudo
Çıplak göğüslü saunada oturmak
Potrei fare educazione siberiana
Sibirya eğitimi yapabilirim
Con mio padre col rispetto per la famiglia
Babamla aileye saygı ile
Ho fatto educazione siciliana
Sicilyalı eğitim yaptım
Io vengo dal basso, dal nulla, dal niente
Aşağıdan, hiçbir şeyden, hiçbir şeyden geliyorum
Dal vuoto del frigo di casa di Peppe
Peppe buzdolabının vakumundan
Da pare che mettono in terra I ginocchi
Dizleri yere getiriyor gibi görünüyor.
Da un buco di stanza a misura per topi
Fareler için oda büyüklüğündeki delikten
Baida è tipo un piatto crudité
Baida crudité yemeği gibidir
La strada sono io frà, mica te
Yol bende, sen değil
Tra me e te un separé
Seninle benim aramda bir separ
Baida è come Ali Bomaye
Baida Ali Bomaye’ye benziyor
Son cresciuto senza soldi, paghi tu
Parasız büyüdüm, ödedin
Non ci frega che sei a Radio Marilù
Radyo Marilù’de olduğun umrumda değil.
Dai palazzi di San Vito a Malibù
San Vito’dan Malibù’e
Convertire una Big Babol in Majin Bū
Büyük Babol Majin Bū dönüştürmek
Vivo alla vecchia maniera, prima del cibo preghiera
Yemek yemeden önce eski şekilde yaşıyorum
L’oro che ho in bocca miniera, stesso palazzo e ringhiera
Benimki ağızda altın, aynı bina ve korkuluk var
Ogni sera qualcuno che sclera, col rischio di andare in galera
Her akşam bir kişi hapse girme riskiyle
Come per tutti gli amici di zona
Bölgedeki tüm arkadaşlar gelince
Qualcuno si è fatto soltanto una sera, qualcuno che dentro si è fatto il diploma
Birisi sadece bir gece yaptı, içerideki biri diploma aldı


[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Frà ti ricordi la vita com’era? Un po’ più severa
Hayatı olduğu gibi hatırlıyor musun? Biraz daha şiddetli
Quando I problemi nascevano in strada, mica da una tastiera
Sokakta sorunlar doğduğunda, klavyeden değil
Pensavo avrei fatto qualche anno in galera, quale carriera?
Hapiste birkaç yıl geçireceğimi düşündüm, hangi kariyer?
Chi se ne frega di una nuova era, io ancora vivo alla vecchia maniera
Yeni bir dönemi kimin umursa, hala eski yolu yaşıyorum
Vecchia maniera, vecchia maniera
Eski moda, eski moda yolu
Chi se ne frega, io ancora vivo alla vecchia maniera
Kimin umurunda, hala eski yolu yaşıyorum
Vecchia maniera, vecchia maniera
Eski moda, eski moda yolu
Vecchia maniera, io ancora vivo alla vecchia maniera
Eski moda, hala eski yolu yaşıyorum

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/vecchiamaniera.html