Emis Killa - Stammi Dietro

Ah ah seee
Ah ah seee
Emis Killa
Emis Killa
Blocco Recordz
Recordz bloğu
Yeah 2009
Evet 2009
Ah se stammi dietro
Ah eğer arkamda kalırsan


La prima differenza tra me e te
Benimle aramdaki ilk fark
E’ che tu non hai il mio flow
Benim akışım yok ki
Tu segui gli stereotipi del rap
Rap’in stereotiplerini takip ediyorsun
Io no
Ben değil
Non ci sono vie di mezzo
Orta yol yok
Si o no
Evet ya da hayır
Chiedono Killa ti piace?
Killa’dan hoşlandığını mı istiyorlar?
Si o no
Evet ya da hayır
Poi mi dicono chiedi un extra beat
Sonra bana ekstra vuruş istediğini söylediler
Manda ammale il tuo cervello come l’ecstasy
Beynini ecstasy gibi hasta et.
Se ci tieni a starmi dietro affrettati
Eğer benimle kalmaya devam edersen acele et.
Ma non entrare nel mio mondo
Ama dünyama girme
Aspetta qui
Bekle burada
La tua fretta ti fotte
Acele ediyor seni
Killa rappa di notte
Killa rappa geceleri
Non da retta a chi sfotte
Sfotte olanlar için değil
Ma qui pare che parlare
Ama burada öyle görünüyor ki
E’ inutile come andare a pregare
Dua etmek için işe yaramaz
Sopra un’altare
Bir sunak üzerinde
La tua gente puo’ farmi I succhioni
İnsanların beni emebilir
Carico I miei suoni e rime su premi
Yüklerim Seslerimi ve ödülleri kafiyeli
Quando era uno scherzo facevate I buffoni
Bir şaka olduğunda aptallar yaptın
Io la sera rappo tu muori
Akşam, ölürsün.
Su vieni
Hadi


Io voglio le troie e non il cash
Para istemiyorum ve para istemiyorum
Emis Killa piace perché sono fresh
Emis Killa bunu seviyor çünkü taze
Ogni giorno che passa vado in là di un metro
Her geçen gün bir metreye giderim
E tu stammi dietro frà
Ve görüşleriniz devam ediyor


Io voglio le troie e non il cash
Para istemiyorum ve para istemiyorum
Emis Killa piace perché sono fresh
Emis Killa bunu seviyor çünkü taze
Ogni giorno che passa vado in là di un metro
Her geçen gün bir metreye giderim
E tu stammi dietro frà
Ve görüşleriniz devam ediyor


Non ho più schemi
Başka planım yok
Ciò contenuto
Bu içerik
Sono solo più scemi e più leccaculo
Onlar sadece daha aptal ve daha çok eşek
So che chi esce con te parla male di me
Seninle dışarı çıkaranların benden kötü konuştuğunu biliyorum.
E lo stesso che è con me parla male di te
Ve benimle aynı olan kişi seninle çok kötü konuşuyor
In giro con la blocco
Blok ile
Ogni posto lo rocco
Her yer rocco
Ogni babbo lo crocco
Her baba crocco
E tu inizia a correre
Ve sen koşmaya başla
Blocco le zoccole
Toynakları engelle
Ma poi le blocco perchè loro vogliono le coccole
Ama sonra blok istedikleri için blok
E io voglio solo fotterle
Ve ben sadece onu becermek istiyorum
E’ la merda nella testa
Kafasındaki boktan
La mia gente tira pietre
Halkım taşları çeker
Contro quegli infami in manifesta
Tezahüratta rezil edilenlere karşı
Killa con le mani manifesta
Açık elleriyle Killa
Quello che non riesce a dire con la bocca
Onun ağzıyla söyleyemediği şey
Dentro a questa resta
Bu kalıntılar içinde
Parlo degli altri, parlo di me
Ben diğerlerinden bahsediyorum, ben hakkında konuşuyorum
Ma non parlo di hip hop perché già sai cos’è
Ama hip hop hakkında konuşmam çünkü ne olduğunu biliyorsun.
Se non mi capisci quando rimo
Beni kaldırdığımda anlamıyorsanız
Stammi dietro come la volante
Direksiyon simidi gibi geride kal
Quando scappi in motorino
Bir scooter içinde kaçtığınızda


Io voglio le troie e non il cash
Para istemiyorum ve para istemiyorum
Emis Killa piace perché sono fresh
Emis Killa bunu seviyor çünkü taze
Ogni giorno che passa vado in là di un metro
Her geçen gün bir metreye giderim
E tu stammi dietro frà
Ve görüşleriniz devam ediyor


Io voglio le troie e non il cash
Para istemiyorum ve para istemiyorum
Emis Killa piace perché sono fresh
Emis Killa bunu seviyor çünkü taze
Ogni giorno che passa vado in là di un metro
Her geçen gün bir metreye giderim
E tu stammi dietro frà
Ve görüşleriniz devam ediyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/stammidietro.html