Emis Killa - MI.TO

[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Il punto è questo
Önemli olan nokta
Killo il Mondo
Dünyayı Killo
Chi è il più fresco?
En havalı kim?
Chi lo stronzo?
Kim pislik?
Fatti I fake youtube
Fatti Ben youtube sahte
I won you lose
Kaybettin kazandın
I rap you snitc
Seni rap vurdum
Come in Keta Music
Keta Müzikte olduğu gibi
Cazzo parli a me di hip-hop
Kahretsin benimle hip-hop hakkında konuş.
Che lavori all’Upim
Upim’de ne çalışıyor
Ki-Ki-Killa che rapper è un BIG
Ki-Ki-Killa bu rapçi bir BÜYÜK
E’ come un vip a cui non giochi
Oynamanız VIP gibi.
Mangi una big finisco in tir
Büyük bir yemek yedim.
Mi ascoltano in tanti capiscono in pochi
Beni dinlerler, birçoğunda anlarlar.
Chic
Şık
Quando si suona è un dramma
Oynarken o bir dram
Ascolti I miei pezzi non dirlo a mamma
Benim parçalarımı dinle anneme söyleme
Bitch
Orospu
E’ mezza notte a nanna
Yarım gece büyükanne
Click
Click
Fatti la foto e smamma
Resmi ve smoma al
Killa è marcio
Killa çürümüş
Killa è babbo
Killa bir babadır
Killa è zarro
Killa bir alandır
Killa è fatto
Killa yapıldı
Killa è pazzo
Killa çılgın
Ma Kill’ha mai chiesto a ‘sti scemi del cazzo?
Ama Kill hiç “aptal” diye sordu mu?
Bella Zanna Dog
Güzel Tusk Köpek
Fuori un altro tape
Başka bir bant kapalı
Altro anno al top
Üstte bir yıl daha
Poi un altro fake
Sonra başka bir sahte
Questo flow ti spacca il culo
Bu akış kıçını kırar
E c’è da leccarsi e ti attaca al muro
Ve seni duvara yalamak ve saldırmak var
Spacca la legge che mette in gabbia
Kafeslerin yasasını çiğniyor
Chi ha perso lavoro e ora spaccia il fumo
İşlerini kaybedenler ve şimdi dumanı satanlar
Per ogni writer che tagga un muro
Bir duvarı yazan her yazar için
Per ogni break che balla in strada
Sokakta dans eden her mola için
Per ogni rapper per ogni dj
Her dj için her rapçi için
A fanculo la chiesta ‘sta musica è sacra
Fanculo ona ‘müzik’in kutsal olduğunu sordu


[Fred De Palma:]
[Fred De Palma:]
Suda palle lanciatore
Süda sürahi topları
Non ti porta al grangia amore
Seni aşk korusuna götürmez
Lo dice qua fanno la fila
Burada onlar çizgide olduğunu söylüyor
Meglio De Palma di Branciamore
Branciamore’den Daha İyi De Palma
Tu non parlare che ti rippare
Sen konuşacağın söyleme
Non ti drogare che ti rimane
Kendinize uyuşturucu almayın
Sembra che vivi in un romanzo rosa
Bir romantizm romanda yaşıyor gibisin
Tu mica puoi fare quello criminale
O suçluyu yapamazsın
Parli ma sei senza audio
Konuşuyorsun ama sesin yok
Quindi che cazzo ti parli?
Peki sen neden konuşuyorsun?
Vieni a parlarmi ma non è più il caso
Gel ve konuş benimle ama artık böyle değil
Sprechi minuti sul mio nuovo Casio
Yeni Casio’mdaki atık dakikalar
Parli di robe più vere
Daha gerçek şeyler hakkında konuşun
Vedo che tu ti fai grosso nei trailer
Görüyorum ki kendini römorklarda büyük yapıyorsun
Tu non parlare ti ho visto già alzare
Sen konuşmadın, zaten kalktığını gördüm.
Che ho molti più chili di un personal trainer
Kişisel antrenörden çok daha fazla poundum var.
Parlo di storie compiute
Başarılı hikayeler hakkında konuşuyorum
Mica ti parlo di storie al computer
Bilgisayar hikayelerinden bahsetmiyorum
L’incubo peggiore di queste persone
Bu insanların en kötü kabusu
Mi cambiano il nome
İsmini değiştirdim
FREDde Krueger
FREDE Krueger

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/mito.html